מהם דמי חופשה בעבודה? כמה ימים מקבלים ומה הסכום המזכה?

חושבים לקחת חופשה שנתית מעבודה? או פשוט לקחת כמה ימי חופש? אתם צריכים גם לדעת כמה כסף דמי חופשה תקבלו עבורם. התשלום והחופשה נקבעים לפי סך המשרה והשכר שלכם.

מהם דמי חופשה?

עובדים שכירים זכאים לצבור ימי חופשה מעבודה. כלומר ימי היעדרות מהעבודה שלהם במקרים שונים שהם עשויים להיות חשובים עבור אותם אנשים.

כאשר אנחנו צוברים ימי חופשה, ואנחנו ממשים אותם, אז באותם ימים אנחנו לא מגיעים לעבודה ולא עובדים, ולכן אנחנו מקבלים עבורם דמי חופשה. במילים אחרות, דמי חופשה הם סכומי כסף שמחליפים את שכר העבודה, כדי למנוע פגיעה כלכלית בעובד.

אתם יכולים לחשוב על זה בצורה קצת שונה, מדובר על חופשה בתשלום. כאשר התשלום הוא דמי החופשה שאתם מקבלים.

מי זכאי לקבל?

האמת? כל עובד זכאי לקבל דמי חופשה וימי חופשה.

אבל יש מקרים בודדים, ששם מקבלים תשלום אחר. עובד שהוא מועסק בשכר שעתי או יומי ועבד פחות מ-75 ימים אצל המעסיק שלו או שההסכם קובע כי יחסי העבודה עד 74 ימים – לא מקבל דמי חופשה, אלא תמורת חופשה.

מהו סכום דמי חופשה?

דמי חופשה הם המכפלה של יום חופשה בשכר העובד ליום.

אם העובד עובד במשכורת חודשית, אז השכר שלו ממילא מחושב לפי חודש, ולכן באותם ימי היעדרות הוא מקבל שכר רגיל ליום כאילו עבד.

אם העובד עובד בשכר שעתי או יומי, אז השכר שלו מחושב לפי שעה או יום, ולכן באותם ימי היעדרות הוא מקבל שכר יומי ממוצע שמחושב לפי השכר ב-3 החודשים האחרונים חלקי 90.

כמה ימים מגיע לי?

מספר ימי חופשה שאתם זכאים לקבל מחושב לפי הוותק שלכם במקום העבודה, אורך שבוע העבודה (5 ימי עבודה או 6 ימי עבודה), משך זמן עבודה באותה שנה, מספר ימי עבודה בפועל באותה שנה.

במילים אחרות, מספר ימי חופשה נע בין 16 ימים ל-28 ימים, לפי הפרמטרים השונים. אבל אם יש לכם תנאי עבודה טובים יותר, ייתכן ואתם זכאים לקבל יותר ימים.

איך ומתי מקבלים דמי חופשה?

דמי חופשה משולמים ביחד עם תשלום המשכורת / השכר שלכם באותו חודש. אתם יכולים לראות את מספר הימים או השעות שניצלתם ואת התשלום שקיבלתם עבורם.

פנסיה ופיצויים

ההפקדות לפנסיה ולפיצויים עושים מהשכר היסוד או השכר הרגיל. דמי חופשה הם במקום שכר יסוד ולכן מסכום התשלום מפרישים כסף לפיצויים וגם לפנסיה חובה.