דמי מחלה מעבודה – כמה מקבלים, למי מגיע, ואיך משלמים?

חליתם או נפצעתם בעבודה? אתם לא מרגישים טוב? אתם יכולים להיות זכאים לשבת בבית לנצל ימי מחלה ולקבל עבורם תשלום דמי מחלה. התשלום נקבע לפי החוק בישראל בנושא זה.

מהם דמי מחלה?

עובדים שכירים עשויים להיות זכאים לקבל דמי מחלה עבור ימי מחלה שהם נעדרו מעבודה. ימים בהם העובד הוגדר בתור חולה, ואינו יכול לעבוד בגלל זה.

תשלום דמי מחלה הם סכומי כסף המשולמים עבור ימי מחלה והם נועדו לפצות את העובד ולשלם לו שכר עבודה עבור ימים שהעובד לא היה יכול להגיע לעבודה. התשלום ניתן בגלל אי כושר לעבוד, באופן זמני או קבוע, ולבצע את העבודה של העובד.

מי זכאי לקבל?

כל עובד זכאי לקבל דמי מחלה על ידי מחלה שהוא נעדר והם ימים מזכים בתשלום.

אבל, אם החלטתם לעבוד במקום עבודה אחר בתקופת המחלה, אתם לא זכאים לקבל תשלום.

סכום דמי מחלה

דמי מחלה הם מכפלה של יום מחלה בתשלום של שכר העבודה הרגיל ליום.

התשלום ניתן לפי מדרגות אלו:

  • עבור יום המחלה הראשון – ללא תשלום.
  • עבור יום המחלה השני והשלישי – 50% מהשכר הרגיל.
  • עבור יום המחלה הרביעי והלאה – 100% שכר רגיל.

אבל, אם יש לכם תנאים טובים יותר בגלל הסכם קיבוצי, צו הרחבה או חוזה עבודה אישי. ייתכן כי תהיו זכאים לתנאים טובים יותר.

לדוגמה, עובד היה חולה 4 ימים, השכר היומי שלו 300 שקלים. כמה דמי מחלה יקבל?

היום הראשון הוא ללא תשלום. היום השני והשלישי 50%, כלומר רק 150 ש"ח. והיום הרביעי 100% כלומר 300 ש"ח.

בסך הכל העובד יקבל דמי מחלה בסכום של 600 שקלים.

כמה ימי מחלה מגיעים לי?

אפשר לצבור 1.5 ימי מחלה בכל חודש עבור עבודה אצל מקום עבודה אחד או מעסיק אחד, עבור משרה רגילה מלאה. בסך הכל ניתן לצבור 90 ימי מחלה, שאר הימים מעל המכסה נאבדים.

איך ומתי מקבלים דמי מחלה?

כדי לקבל את דמי המחלה, העובד צריך להביא למעסיק תעודת מחלה או אישור מחלה מרופא. האישור הוא מהווה אינדיקציה לכך שהעובד באמת היה חולה ומגיע לו כסף בימים אלו.

דמי מחלה הם שכר עבודה לכל דבר ועניין. לכן המעסיק צריך לשלם את התשלום באותו מועד שבו היה צריך לשלם אם העובד היה עובד בימים אלו.

למשל אם התשלום הוא ב-9 לחודש. והעובד נעדר בין ה-15 לבין ה-19, אז התשלום יהיה ב-9 לחודש העוקב.

פנסיה ופיטורים

דמי מחלה הם סכומי כסף המהווים במקום תשלום שכר רגיל, לכן המעסיק חייב להפקיד לפנסיה ולפיצויים מתוך השכר הכולל את דמי המחלה.

כמובן שבמהלך ימי המחלה אסור לפטר עד לתקופה המקסימלית בתשלום ואסור לתת הודעה מוקדמת. אבל, אפשר לתת הודעה מוקדמת לפני היציאה למחלה.