הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות – המכתב שצריך העובד או המעסיק לקבל

רוצים להתפטר ממקום העבודה שלכם או שהמעסיק מעוניין לפטר אתכם? כאן צריך למסור הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות (לפי העניין). זו אחת החובות לפי חוק.

הנה הכל בנושא.

מהי הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות?

הודעה מוקדמת לפיטורים היא מכתב שהמעסיק חייב למסור לעובד אם הוא מעוניין לפטר את העובד ממקום העבודה. ייתכן כי חלק מכם מכירים זאת במושג אחר הידוע בתור "מכתב פיטורים".

הודעה מוקדמת להתפטרות היא מכתב שהעובד חייב למסור למעסיק אם הוא מעוניין להתפטר ממקום העבודה. במקרה זה המכתב ידוע גם בתור "מכתב התפטרות".

החוק מחייב עובד למסור למעסיק את המכתב הזו, ואת המעסיק למסור לעובד את המכתב הזה – עוד לפני סיום יחסי העובדה, וזאת במשך זמן מסויים כמו שכתוב בהמשך. הסיבה לכך היא שהצד השני, צריך להתארגן לקראת סיום יחסי העבודה – העובד צריך למצוא מקום עבודה חדש, והמעסיק צריך למצוא עובד חדש.

תקופת ההודעה המוקדמת

ההודעה המוקדמת שהעובד או המעסיק, צריכים למסור לצד השני במקרה של התפטרות או פיטורים, בהתאמה, צריכה להיות לפי תקופה שאינה נמוכה מהכתוב בחוק. התקופה משתנה לפי הוותק של העובד במקום העבודה.

לגבי עובד במשכורת חודשית או יותר:

 • עד 6 חודשי ותק – יום עבודה לכל חודש.
 • 7-2 חודשי ותק – 6 ימי עבודה וגם 1.2 יום לכל חודש.
 • שנת ותק אחת ומעלה – חודש אחד.

לגבי עובד בשכר שעתי או יומי:

 • עד שנת ותק אחת – יום עבודה לכל חודש.
 • שנה עד שנתיים – 14 ימים ויום לכל חודשיים.
 • שנתיים עד 3 שנים – 21 ימים ויום לכל חודשיים.
 • 3 שנות ותק ומעלה – חודש אחד.

לדוגמה:

עובד בשכר שעתי, הועסק שנתיים וחצי והוא מעוניין להתפטר.

מכיוון שהוא בשנת הותק השלישית עליו לתת 21 ימים ויום לכל חודשיים. כלומר 21 ימים + 3 ימים (עבור 6 חודשים). בעצם – ההודעה המוקדמת לגביו היא 24 ימים.

לפיכך, אם הוא רוצה להתפטר ב-31 באוגוסט, עליו למסור את ההודעה לפחות ב-7 לחודש אוגוסט.

פרטים כלולים בהודעה

ההודעה המוקדמת צריכה לכלול 3 דברים עיקריים:

 • עצם ההודעה בדבר ההתפטרות או הפיטורים.
 • תאריך הוצאת ההודעה.
 • תאריך הכניסה בפועל של הפיטורים או ההתפטרות.

אין צורך לספק מידע נוסף לפי חוק. כך שלא צריך להסביר מה ולמה, אבל המעסיק חייב לבצע שימוע לפני פיטורים.

  קבל/י הצעת מחיר ממומחה כעת!