הודעה על תנאי עבודה – זה מה שהמעסיק צריך למסור לכם בתחילת עבודה

מצאתם עבודה חדשה, ניגשתם לראיון עבודה והתקבלתם? מזל טוב! עכשיו המעסיק צריך למסור לכם מסמך שנקרא הודעה על תנאי עבודה. מדובר על על מסמך המפרט את תנאי העסקה שלכם אצל המעסיק.

מה זה הודעה על תנאי עבודה?

הודעה לעובד על תנאי עבודה או תנאי העסקה, הוא מסמך שהמעסיק חייב למסור לכם, לעובדים, בתחילת העסקה אצלו ובו פירוט של התנאים שלכם אצל המעסיק, לרבות פירוט כללי על התפקיד והממונה, וגם פרטים על השכר ושעות העבודה.

הודעה על תנאי העסקה היא לא הסכם עבודה ולא באה להחליף אותו או לגרוע מהוראות חוק אחרות. מדובר על מסמך מובנה שמתוקף החוב המעסיק מחוייב לתת לכם.

הודעה כזו ניתנת גם אם חלו שינויים בתנאי העסקה של העובד, כל שינוי שהוא נוגע לאחד הסעיפים במסמך, לפי הפירוט בהמשך.

המעסיק פטור מלתת את המסמך הזה אם המעסיק מוסר הסכם עבודה ובו מפורטים כל המרכיבים של ההודעה.

מה כוללת הודעה על תנאי עבודה?

המסמך כולל את הפירוט הבא:

  • פרטי העובד והמעסיק.
  • תפקיד העובד והגורם הממונה עליו.
  • מועד תחילת העבודה, או תקופת העסקה כללית אם יש תקופה מוגבלת.
  • מועד תשלום השכר, כל התשלומים שניתנים לעובד כחלק מהשכר לרבות סכום שווה כסף, וכן בסיס השכר.
  • אורך יום עבודה ושבוע עבודה ויום המנוחה השבועית.
  • הפרשות לתנאים סוציאליים.
  • ארגון עובדים או ועד עובדים – אם יש הסכם קיבוצי מסויים.

מתי מקבלים את המסמך?

כל עובד זכאי לקבל את המסמך בתחילת העסקה ולכל היותר עד 30 יום מיום תחילת העבודה או יום שינוי תנאי העסקה. לגבי עובד נוער עד גיל 18, זכאים לקבל תוך 7 ימים.