הטרדה מינית בעבודה – אילו זכויות עובדים קיימות במקרה זה?

במקרה של הטרדה מינית בעבודה, עובדים רבים לא סבורים מה הזכויות שלהם ומה ביכולתם לעשות ולכן חשוב להכיר את המדריך הזה. ההטרדה יכולה להתרחש בקשר לעבודה, לא רק בשטח של מקום העבודה.

הנה כל זכויות העובדים בנושא.

מהי הטרדה מינית בעבודה?

הטרדה מינית הוא מושג שנקבע בהוראות החוק והיא פעולה או מחדל כלפי אדם אחר, ובנוסף גם התנכלות כתוצאה מכך. זוהי התנהגות אסורה לפי הוראות הדין, ואין זה משנה אם היא נעשית כלפי גבר או כלפי אישה.

הטרדה מינית יכולה להיות:

 • סחיטה באיומים לביצוע מעשה עם אופן מיני.
 • מעשה מגונה.
 • הצעות חוזרות עם אופן מיני לאדם שלא מעוניין/ת בכך.
 • התייחסויות חוזרות המתמקדת במיניות או במינו של אדם.
 • התייחסות משפילה או מבזה כלפי אדם ביחס למינו או מיניותו, או גם נטייה מינית – בין אם הוא/היא הראה/תה שהדבר מפריע ובין אם לא.
 • פרסום תצלום, סרט או הקלטה, של אדם בעניין המיניות, שבו הדבר עלול להשפיל או לבזות אותו/ה, וללא הסכמתו/ה. כמובן להוציא מקרים מיוחדים בהם יש הגנות לפי חוק.

במקרה של הצעות חוזרות והתייחסויות חוזרות, הן יכולות להיחשב הטרדה מינית גם אם אותו אדם לא הראה – אם הן מופנות כלפי הבאים:

 • קטין או חסר ישע, מטופל במסגרת טיפול, עובד ביחסי עבודה, תמיד או סטודנט, אדם עם מוגבלות במפעל מוגן, אדם במסגרת דת, או אדם מצד עובד ציבור.

הטרדה מינית בעבודה היא למעשה הטרדה מינית לפי ההגדרה מקודם, וכאשר היא נעשית במסגרת העבודה, שהיא יכולה להיות מהבאים –

 • מקום עבודה.
 • מקום אחר בו מתקיימת פעילות המעסיק.
 • תוך כדי עבודה.
 • תוך ניצול יחסי מרות ביחסים, בכל מקום.

אחריות מעסיק

על המעסיק חלים איסורים הכתובים מקודם, כל לכל עובד או אדם אחר. בנוסף, יש לו אחריות נוספת:

 • חייב לנקוט באמצעים למניעת הטרדה מינית עבודה והתנכלות.
 • חייב לטפל ביעילות בהטרדה מינית או בהתנכלות.
 • חייב לתקן את הפגיעה עקב כך, או עקב הגשת תלונה או תביעה.

אם לא עשה זאת, אפשר להגיש נגדו תביעה אזרחית.

מה הזכויות במקרה של הטרדה מינית בעבודה?

במקרה כזה, עובד יכול לבחור באפשרות אחת או יותר מהבאות:

 • להגיש תלונה אל המעסיק כדי להפעיל את האחריות שלו בתור מעסיק.
 • להגיש תלונה למשטרה במסגרת הליך פלילי.
 • להגיש תביעה אזרחית בבית משפט כנגד המטריד ואף כנגד המעסיק אם המעסיק אחראי לכך.

כמובן שתמיד אפשר לומר למטריד על מנת שהוא יחדול מהפעולה או מהמחדל.