יום שבתון (בחירות) – האם גם אתם זכאים לתשלום?

בדרך כלל כל 4-5 שנים יש בחירות (למעט התקופה של 2018-2020), במהלך יום הבחירות לא עובדים, זהו יום שבתון ומקבלים שכר. לא כל אחד זכאי ויש דברים שצריך לדעת.

מה זה יום שבתון במהלך הבחירות?

יום שבתון, כמו שהוא נשמע, יום שבו לא עובדים. יום הבחירות הוא יום שבתון, כי לא עובדים בו והוא מיועד לעודד אנשים ועובדים בפרט להצביע בבחירות.

ימי שבתון בבחירות יכולים להיות:

  • בחירות לכנסת.
  • בחירות לרשויות מקומיות.
  • בחירות למועצות אזוריות.

בחירות 2020 מתקיים בתאריך 2 במרץ.

יום השבתון מזכה בתשלום של שכר לכל עובד שזכאי לכך. כאילו אותו עובד עבד בפועל באותו יום.

האם אני זכאי לחופשה?

ביום הבחירות לכנסת – כלל העובדים זכאים ליום חופשה.

ביום הבחירות לרשויות ולמועצות – כלל העובדים שרשומים בפנקס בוחרים של רשות או מועצה ו/או שמקום העבודה בשטח רשות או מועצה בה מתקיימים בחירות.

האם אני זכאי לתשלום

תשלום בעד יום חופשה נוסף ניתן למי שעבד אצל המעסיק לפחות 14 ימים רצופים לפני מועד הבחירות.

מי לא זכאי?

כלל העובדים בשירותים ציבוריים חיוניים הבאים, לא זכאים ליום חופשה: עובדי מפלגות וסיעות, שירותי תחבורה ודלק, הארחה והסעדה, יצור לחם וחלב, חשמל ומים, תקשורת ועיתונות, ביטחון והצלה, בתי חולים ומרפאות ועוד.

אבל, עובדים אלו זכאים לתשלום נוסף לתשלום השבתון (קרי 200%).

איך ומתי מקבלים?

התשלום משולם ביחד עם המשכורת של אותו חודש.