מכתב התפטרות – איך לכתוב מסמך כזה בצורה נכונה ופשוטה?

החלטתם לסיים התקשרות ולפרוש מהעבודה שלכם? אתם צריכים לשלוח מכתב התפטרות למעסיק שלכם וכך תכתבו את זה בצורה נכונה. מכתב כזה נחשב גם מסמך הודעה מוקדמת להתפטרות.

הנה הכל בנושא.

מה זה מכתב התפטרות?

כאשר עובד רוצה לסיים העסקה ולפרוש ממקום העבודה שלו, הוא צריך להודיע אל המעסיק שלו על כך. אחת הדרכים הנכונות לעשות את זה, זה לכתוב מכתב התפטרות ולמסור אותו למעסיק שלכם.

מכתב התפטרות עשוי להישחב בתור מסמך הודעה מוקדמת לפני התפטרות. זוהי הודעה שאותה מוסרים אל המעסיק ומודיעים לו מראש על רצונו לסיים את יחסי עובד מעביד.

איך כותבים מכתב התפטרות?

מכתב התפטרות צריך לכלול:

  • עצם ההודעה על סיום יחסי עבודה.
  • תאריך הוצאה של מכתב ההתפטרות.
  • תאריך הכניסה בפועל של ההתפטרות.

יש גם דברים שלא חייב להוסיף אותם, אבל מומלץ לשקול את זה:

  • הסיבה בגללה אתם רוצים לסיים את יחסי העבודה.
  • ציון כי אתם מעוניינים לקבל את כל הזכויות והתשלומים שמגיעים לכם (כולל פידיונם).
  • בקשה למכתב המלצה לצורך העברה למעסיק אחר.
  • מילים של הערכה למעסיק שלכם, ותודות למנהל ממונה וכדומה.

נוסח מכתב התפטרות (דוגמה)

הנה נוסח, דוגמה למכתב כזה:

תאריך: ______________

לכבוד

[שם איש הקשר],
[שם המעסיק]

הנדון: מכתב התפטרות והודעה על סיום העבודה

שלום, בהמשך לשיחתינו, אני מודיע על סיום העסקה ב- [שם המעסיק] שנכנסת לתוקף בתאריך _____________ לפי החובה שלי להודיע הודעה מוקדמת מראש.

רציתי להודות לך על התקופה ועל הנושאים שהיו באחריותי והובלתי אותם.

אני מבקש להסדיר את הזכויות המגיעות לי עם סיום העבודה.

אודה לך לקבלת מכתב המלצה.

תודה מראש,
[שם העובד]
[מספר זהות]