מענק לכל אזרח – כך תקבלו מענק חד פעמי שהממשלה הודיעה עליו

הממשלה הודיעה על תשלום מענק לכל אזרח בתקופת נגיף הקורונה, מענק חד פעמי לכלל אוכלוסיית תושבי מדינת ישראל. מענק שווה במיוחד לכל אחד.

מענק לכל אזרח הוא מענק חד פעמי שראש הממשלה הודיעה עליו באמצע חודש יולי 2020 כדי לסייע לכלל התושבים בישראל וכדי לעודד אותם להמשיך את הצריכה שלהם, בכך למנוע פגיעה בעסקים.

למי מגיע?

מגיע לך לקבל את המענק אם הינך מהאוכלוסיה הבאה:

  • תושב ישראל (כולל עולה חדש או תושב חוזר) שבחודש יולי 2020 מלאו לך 18 שנים או יותר. בתנאי שלא מקבל תשלום עבור ילד.
  • הורה לילד שמקבל קצבת ילדים בחודש יולי 2020.

בנוסף, מגיע לך לקבל תוספת למענק, אם הינך מקבל קצבה או גמלה אחת מאלו:

  • גמלת סיעוד, גמלה שירותים מיוחדים, גמלת סיוע לעולים.
  • גמלה לנכה, תגמול לפי הכנסה לנכה נפגע נאצים, תגמול נפגע פעולות איבה, גמלת נכות לעולה.
  • גמלת הבטחת הכנסה או תוספת לגמלה עבור זקנה.
  • דמי מזונות.
  • תשלום לעולה נזקק או לתושב חוזר נזקק, שמקבל סיוע ממשרד העלייה.

גובה המענק לכל אזרח

המענק הוא בגובה זה:

  • לתושב ישראל, תושב חוזר, עולה חדש, או קטין נשוי – 750 ש"ח.
  • תוספת למענק לתושב ישראל – 500 ש"ח.
  • ילד – עבור הילד הראשון, השני, השלישי והרביעי 500 ש"ח, עבור הילד החמישי והלאה 300 ש"ח.

אגב חייל משוחרר ששוחרר ב-2020 זכאי לקבל בנוסף למענק תושב ישראל, גם עוד מענק בסכום 500 ש"ח.

איך ומתי מקבלים את המענק?

המענק ישולם במהלך חודש אוגוסט 2020 עבור כל האזרחים.

עבור חייל משוחרר, המענק הנוסף משולם על ידי משרד הביטחון החל מ-31.8.2020 או 30 ימים לאחר השחרור – המועד המאוחר.