מענק עידוד תעסוקה – מעסיקים עובדים מקבלים סיוע כספי מהמדינה

בעקבות משבר נגיף הקורונה עובדים רבים הוצאו לחופשה ללא תשלום (חל"ת) וכדי להחזיר עובדים, המדינה נותנת מענק עידוד תעסוקה למעסיקים. מעסיקים שמחזירים עובדים או מגייסים חדשים מקבלים כסף מהמדינה.

המענק נחשב פעימה רביעית במספר המענקים הניתנים על ידי המדינה והוא בשונה מהשאר מיועד עבור מעסיקים של עובדים, וניתן לפי תנאים אחרים ושונים מאשר מענקי הסיוע האחרים.

מכיוון שהמשבר פגע בעסקים ובמעסיקים, הרי שעובדים רבים נאלצו לצאת לחופשה ללא תשלום למשך 30 ימים ואפילו יותר מזה. עובדים אחרים פוטרו מהעבודה עקב אותן הגבלות והוראות על אותם עסקים.

בכדי לעודד את התעסוקה והחזרה של עובדים לעבודה, המדינה מעניקה מענק לעידוד תעסוקה למעסיקים על החזרת עובדים ועל גיוס עובדים חדשים.

האם מגיע לי?

מענק לעידוד תעסוקה מגיע אך ורק למעסיקים, לא לעובדים.

מעסיקים שיש להם תיק פעיל ברשות המסים ובביטוח לאומי בצורה רציפה בתקופה של 29.2.20 עד 31.5.20 ומנהלים פנקסים בהתאם לחוק, זכאים לקבל מענק עבור כל עובד העונה על התנאים הבאים:

  • העובד הוא תושב ישראל בן 18 ומעלה.
  • העובד מקבל הכנסה מעבודה החייבת בתשלום דמי ביטוח ומס הכנסה.
  • השכר המינימלי המשולם לעובד הוא 3300 ש"ח ולעובד עם שכר מותאם 1875 ש"ח.
  • מתקיים עוד תנאי מהבאים לגבי העובד:
    • העובד הוא מחוסר עבודה והתייצב בלשכת שירות התעסוקה, אלא אם לא חייב, ולא עבד עד 30.4.20.
    • במאי 2020 העובד קיבל מענק הסתגלות מיוחד או דמי אבטלה או גמלת הבטחת הכנסה.
    • ב- 1.3.20 עד 30.4.20 העובד פוטר או הוצא לחל"ת ל- 30 ימים או יותר. אם היה בחופשת לידה בתקופה זו והמעסיק פיטר אותו או הוציא אותו לחל"ת לפני חופשת הלידה בפברואר 2020.

גובה מענק עידוד תעסוקה

אפשר לקבל את המענק במסגרת 2 מסלולים עיקריים. אפשר לבחור רק אחד מהם:

מסלול 1:

עבודה ותנאיםסכום המענק לעובד
אם התחיל לעבוד בין 19.4.20 עד 30.4.20 – העובד הועסק מעבר למצבת עובדים מרץ 2020875 ש"ח
אם התחיל לעבוד בין 1.5.20 עד 31.5.20 – העובד הועסק מעבר למצבת עובדים אפריל 2020875 ש"ח
אם התחיל לעבוד בין 1.6.20 עד 30.9.20 – העובד הועסק מעבר למצבת עובדים מאי 2020, והתחיל לעבוד לפני ה-15 לאותו חודש1,875 ש"ח
מענק לעידוד תעסוקה – מסלול ראשון

מסלול 2:

עבודה ותנאיםסכום המענק לעובד
אם התחיל לעבוד בין 1.7.20 עד 31.10.20 – העובד הועסק מעבר למצבת עובדים יוני 2020, והתחיל לעבוד לפני ה-15 לאותו חודש1,875 ש"ח
מענק לעידוד תעסוקה – מסלול שני

אפש לבדוק בסימולטור ייעודי כאן.

איך ומתי מקבלים?

מעסיק שמעוניין לקבל את המענק צריך לפנות אל לשכת שירות התעסוקה בכל חודש כדי להצהיר לגבי עובדים שהוא קלט או החזיר. טופס הבקשה כולל פרטים לגביו ולגם לגבי כל עובד.

כדי להשלים את התמונה, גם העובד חייב להגיש את הבקשה בנוגע לתחילת עבודה.

המענק משולם תוך 21 ימים ממועד הגשת הבקשה.