סעיף 14 (חוק פיצויי פיטורים) – הכל על רכיב הפיצויים בקופת גמל

יש לכם חיסכון פנסיוני, קופת גמל? חתמתם על סעיף 14? התפטרתם ואתם מחשבים פיצויי פיטורים? יש את התשובות לכל השאלות שלכם. תנאי העסקה של עובדים, הוראות החוק ועניינים אחרים מכבידים מאוד על ההבנה ויש בלבולים רבים.

כאן אנחנו עושים סדר.

מה זה סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים?

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין, או פשוט סעיף 14, מסביר לנו את הקשר בין הפיצויים שהופקדו בחיסכון לפנסיה שלכם לבין הפיצויים שהמעסיק משלם בסיום יחסי עבודה.

נוסח הסעיף: "תשלום לקופת תגמולים, לקרן פנסיה או לקרן כיוצא באלה, לא יבוא במקום פיצויי פיטורים אלא אם נקבע כך בהסכם הקיבוצי החל על המעסיק והעובד ובמידה שנקבע, או אם תשלום כאמור אושר על ידי שר העבודה ובמידה שאושר".

כדי להבין את הסעיף, צריך לומר שהעובד זכאי לקבל פיצויי פיטורים לאחר שנת עבודה כאשר הוא מפוטר או כאשר הוא התפטר בנסיבות המצדיקות פיטורים. אבל עד אז, המעסיק מפקיד את הפיצויים לרכיב פיצויים בקופת גמל, בקרן פנסיה או בביטוח מנהלים (אלו הם מוצרי החיסכון לפנסיה).

אז, הסעיף אומר שהכסף שהופקד לפנסיה, אינם במקום פיצויי פיטורים של המעסיק. בעצם, אם אתם לא זכאים לקבל פיצויים כי פוטרתם לפני שחלפה שנה או התפטרתם, או פוטרתם בנסיבות לא מצדיקות – אז לא מגיע לכם בפועל פיצויים.

לכן, הכספים שהופקדו לא אמורים להיות במקום זאת וכביכול המעסיק יכול לבקש אותם בחזרה. זה כמובן אם לא נקבע אחרת בהסכם קיבוצי או באישור שניתן על ידי שר העבודה.

מה זה אומר החלת סעיף 14?

החלטת סעיף 14 על עובד, זה אומר בעצם שרכיב הפיצויים והסכומים שהופקדו לשם – הם במקום הפיצויים של העובד. כמו שכתוב מקודם, יש מספר מקרים בהם אפשר לעשות את זה:

 • הסכם קיבוצי – זה הסכם בין ארגון עובדים לבין המעסיק או ארגון מעסיקים. אפשר להוסיף בהסכם כזה סעיף שאומר כי הכספים שהופקדו לפנסיה הם במקום הפיצויים.
 • אישור שר העבודה – שר העבודה קבע ב-1998 באישור כי תשלומי המעסיק לקרן פנסיה או לביטוח מנהלים, יכולים לבוא במקום הפיצויים של העובד אם שיעור ההפקדה 6% או יותר, והמעסיק לא יכול לבקש אותם בחזרה.
 • צו הרחבה – בשנת 2008 יצא צו הרחבה המרחיב הסכם קיבוצי כללי לגבי פנסיה חובה וקבע כי תשלומי מעסיק לרכיב פיצויים הם במקום הפיצויים של העובד.
 • הסכם עבודה – אפשר גם לקבוע את זה דרך הסכם עבודה אישי בין העובד למעסיק.

החלת סעיף 14 או לא, מה עדיף?

כאשר מחילים סעיף 14 אז –

 • המעסיק מפקיד כסף בכל חודש לפנסיה של העובד, ולא רק בסוף סיום העבודה.
 • אם השכר של העובד עלה במשך השנים, המעסיק לא חייב להשלים את הפיצויים. כזכור, פיצויים הם שכר אחרון כפול מספר שנות ותק.
 • העובד זכאי לקבל את הפיצויים שהופקדו, גם אם פוטר וגם אם התפטר – להוציא מקרים בהם הזכות נשללת.

הנה דוגמה:

עובד מקבל משכורת של 6000 ש"ח בשנה ראשונה ו-8000 ש"ח בחודש בשנה שנייה. לאחר מכן הוא פוטר. כמה כסף מגיעים לו עם הסעיף או בלי הסעיף?

אם חל סעיף 14 –

 • שנה ראשונה – 6000 ש"ח.
 • שנה שנייה – 8000 ש"ח.
 • סך הכל פיצויים – 14000 ש"ח.

אם לא חל סעיף 14 –

 • שנה ראשונה – 8000 ש"ח.
 • שנה שנייה – 8000 ש"ח.
 • סך הכל פיצויים – 16000 ש"ח.

הדוגמה הזו קוראת כאשר המעסיק מפקיד 8.33% פיצויים בכל חודש (1 חלקי 2 – כמו שמחשבים פיצויים). אבל אם הוא הפקיד רק 6% כמו שכתוב בצו הרחבה ובאישור כללי – אז 6% חלקי 8.33%, זה 72%.

כלומר, במקרה כזה, המעסיק העביר רק 72% מהפיצויים ואז ה-28% הנותרים משולמים כאילו לא חל עליהם הסעיף. כלומר –

 • אם העובד התפטר – הוא לא זכאי להם.
 • אם העובד פוטר לאחר שנה – הוא זכאי להם לפי שכר אחרון במכפלת מספר השנים.

אגב, אם המעסיק לא הפקיד 6 חודשים ראשונים, למשל כמו במקרה שהעובד לא היה מבוטח לפני כן, אז אותם 6 חודשים יחושבו גם כן כאילו לא חל עליהם סעיף 14.

איך לדעת אם יש לי סעיף 14 או לא?

ברוב המקרים סעיף 14 חל עליכם, בין על ידי הסכם קיבוצי, צו הרחבה או אישור כללי.

אבל, יכול להיות שלא כל הפיצויים חלים עליהם סעיף 14. כמו בדוגמה מקודם, אם הופקדו רק 6% במקום 8.33%, או אם ב-6 החודשים הראשונים לא הופקדו הכספים לרכיב הפיצויים.