עבודה ביום הבחירות – כמה מקבלים תשלום שכר?

ככלל, יום הבחירות הוא יום שבתון, כך שזהו יום חופשה נוסף על ימי החופשה הרגילים בהם לא עובדים ומקבלים שכר, אך מה לגבי עבודה ביום הבחירות? ובכן.. אותם עובדים זכאים לתשלום שכר כפול.

עם זאת, יש עובדים שדווקא כן מגיעים לעבודה ונדרשים לעבוד ואלו עובדים במגזר השירותים הציבוריים למינהם כגון תחבורה ציבורית, תחנות דלק וחניונים, בתי אוכל ומסעדות, ייצור והובלה של מוצרי חלב ולחם, שירותי מים וחשמל, שירותי תקשורת, בתי חולים, כוחות הצלה, עיתונות ורדיו ועוד כמה.

מי זכאי לתשלום שכר ביום הבחירות?

עובדים אלו חייבים להגיע משום שמדובר על שירותים ציבוריים חיונים לאזרחים ולכן הם זכאים לתשלום שכר על עבודה ביום הבחירות וזאת בנוסף לתשלום על יום השבתון.

כמו כן, גם עובדים שהתבקשו מהמעסיק לעבוד באותו יום, זכאים לשכר הרגיל ותשלום השבתון.

מהו גובה השכר על עבודה ביום הבחירות?

נהוג לשלם שכר על עבודה ביום הבחירות בגובה 200% מהשכר הרגיל – כאשר 100% על יום השבתון שבו לא עובדים ו-100% על עבודה בפועל ביום השבתון. הנוהג נקבע בין ארגוני הסתדרות העובדים למינהם לבין המעסיקים בהתאם להסכם קיבוצי או לצו הרחבה.

עובד זמני ביום הבחירות

לגבי עובדים שהם עובדים זמניים שמגיעים במיוחד לעבוד ביום הבחירות – הם זכאים לשכר של 200% כפול שכר מינימום – לכל הפחות. כלומר, ניתן לשלם שכר גדול יותר. כמו כן, הם זכאים גם לתשלום תמורת חופשה שנתית בגובה 4% מהשכר.

על קבלת שכר זמני זה, יש תשלום מס מיוחד בגובה 25% שלא ניתן לניכוי או קיזוז.

דמי הביטוח הלאומי והבריאות הם 0.47% עד 60% השכר הממוצע במשק ו-2.06% מ-60% השכר הממוצע ועד תקרה של 8,800 ש"ח.