פיצויי פיטורים – זכאות, חישוב ופרטים נוספים לפי חוק ולפי תקנות

הפסקתם לעבוד אצל המעסיק שלכם או במקום העבודה שלכם, עקב התפטרות או פיטורים? אתם צפויים להיות זכאים לקבלת פיצויי פיטורים (פיצויים).

הזכאות מורכבת לפי הוראות לפי חוק ולפי תקנות נלוות, ואנחנו רוצים לעשות לכם סדר בנושא.

מהם פיצויי פיטורים?

פיצויי פיטורים (או בקצרה, פיצויים) הם רכיב שכר שהעובדים מקבלים אם הם עומדים בתנאי הזכאות, כאשר הם מפסיקים את העבודה אצל המעסיק עקב פיטורים, ולעיתים גם עקב התפטרות.

כאשר מסתיימים יחסי עבודה (יחסי עובד מעביד), העובד מפסיק לקבל שכר עבודה ולכן פיצויי פיטורים אמורים לפצות אותו על כך. כמובן שעובדים שכירים זכאים לקבל גם דמי אבטלה לאחר סיום יחסי עבודה בתנאים מסויימים, אך מדובר על זכויות שונות.

האחריות לתשלום הפיצויים לעובד חלה על המעסיק בלבד. כך שאי אפשר לנכות מהעובד כדי לשלם לו את התשלום ואי אפשר להקטין את השכר או לקבוע כי הפיצויים כלולים בשכר.

בעבר, הפיצויים היו משולמים עם הפסקת העבודה על ידי המעסיק, אך בעקבות חובת פנסיה חובה, מעסיקים מפקידים את הפיצויים בפנסיה ולרוב רכיב הפיצויים הזה מגיע במקום תשלום הפיצויים באופן ישיר (לפי סעיף 14).

למי מגיע פיצויי פיטורים?

פיצויים מגיעים לכל עובד שעונה על 2 תנאי זכאות אלו:

 • השלים שנת עבודה אחת לפחות אצל אותו מעסיק או אותו מקום עבודה.
 • פוטר על ידי המעסיק, או התפטר בנסיבות מצדיקות.

כאשר חילופי מעסיקים באותו מקום עבודה, עשוי לזכות את העובד בפיצויים לפי חישוב הוותק במקום העבודה (כן, גם אם המעסיק התחלף).

התפטרות בנסיבות מצדיקות יכולה להיות עקב:

 • פטירה של העובד או של המעסיק.
 • הגעה אל גיל הפרישה.
 • לידה או קבלת ילד.
 • שהייה במקלט לנשים נפגעות אלימות.
 • מצב בריאותי לקוי של העובד או של בן משפחה.
 • העתקת מקום מגורים במקרים מסויימים.
 • סיום הסכם עבודה ללא חידוש.
 • גיוס לשירות סדיר או התנדבות בשירות לאומי או שירות לאומי-אזרחי.
 • ומקרים נוספים.

אם העובד לא השלים שנת עבודה אחת, הוא לא זכאי לקבל. אלא אם כן, מדובר על פיטורים סמוך להשלמת שנה בכוונה לאי תשלום הפיצויים מצד המעסיק.

חישוב פיצויי פיטורים

הפיצויים מחושבים לפי מכפלה של 2 אלו:

 • חודש אחד עבור כל שנת ותק אצל המעסיק או במקום העבודה.
 • השכר החודשי של העובד, לפי השכר האחרון שלפני הפסקת העבודה.

למשל, אם עבדתם 4 שנים ושכר העבודה שלכם היה 8,000 ₪ לחודש ברוטו. אז הפיצויים הם 4 כפול 8000 ש"ח, כלומר סך הכל 32,000 ש"ח.

עם זאת, עקב פנסיה חובה והחלת סעיף 14, או שינויים בשכר – גובה הפיצויים עשוי להשתנות מעט.

רכיבי שכר ורציפות בעבודה

רכיבי השכר מהם מחשבים את השכר לפיצויים הם שכר יסוד, תוספת ותק, תוספת יוקר מחיה או תוספת משפחה, תוספת מחלקתית או גם תוספת מקצועית.

בנוסף, הפיצויים עשויים להשנות גם במקרה שהיו הפסקות בעבודה, אז חודש עבודה לא ייחשב חודש מלא וכך הפיצויים לא יהיו מלאים. הפסקות בעבודה הבאות, כן נחשבות רצף ורציפות בעבודה: שירות צבאי או מילואים, ימי מנוחה שבועית או חופשה או חג, פגרה בתשלום, שביתה או השבתה, מחלה או תאונה, ואפילו הפסקת עבודה למשך עד 6 חודשים.

איך מקבלים את הפיצויים?

כדי לקבל את הפיצויים, צריך לדעת מספר דברים ובין היתר את שיעור ההפקדות של רכיב הפיצויים לפנסיה, ושאר הפרטים שנכתבו מקודם.

לגבי הפיצויים שמשולמים ישירות מהמעסיק, התשלום נעשה אוטומטית ללא צורך לפנות אליו לקבלתם. המעסיק צריך לשלם זאת לעובד לפי חוק.

לגבי הפיצויים שהופקדו בפנסיה, יש להגיש בקשה למשיכת כספים. ככלל, צריך אישור מעסיק למשיכתם, אולם בעקבות התיקון לחוק, אפשר גם למשוך את הכספים לאחר 4 חודשים גם ללא אישור המעסיק.

מועד תשלום הפיצויים

ככלל, תשלום הפיצויים מהמעסיק נעשה ביום הפסקת העבודה. אלא אם נקבע מועד אחר לפי הסכם קיבוצי, צו הרחבה, הסדר קיבוצי, או מועד אחר אם הזכות מותנית בקיום של תנאים ספציפיים שנקבעו מראש.

עם זאת, התשלום בפועל יכול להיות גם עד 15 יום לאחר מועד זה. אם שולם לאחר מכן, החוק מחשיב זאת בתור הלנת פיצויי פיטורים מה שמאפשר לעובד לקבל גם פיצוי על כך.

אם הפיצויים הם חלק מרכיב הפיצויים בפנסיה, הפיצויים ישולמו בתוך 4 ימי עסקים (או מעט יותר אם זה תחילת חודש) ממועד הגשת הבקשה למשיכתם.