שיעור האבטלה בישראל – איך המדד מחושב ומיהם בלתי מועסקים?

שיעור האבטלה בישראל הוא מדד מאוד חשוב כאשר מסתכלים על המצב הכלכלי בארץ והוא מסמל את שיעור הבלתי מועסקים במדינה. הסקר נערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

הנה כל המידע בנושא.

מה זה שיעור האבטלה?

שיעור האבטלה הוא מדד כלכלי שמסמל את אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בישראל – זאת לפי הגדרה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל.

המדד הזה הוא אחד המדדים החשובים כאשר בוחנים פעילות כלכלית של המדינה או המשק. במיוחד אם מפלחים את המידע על פי ענפי תעשייה (למשל הייטק, תעשייה וכד').

שיעור אבטלה משפיע על המדיניות הכלכלית ועל החלטות של מקבלי ההחלטות במדינה. המדינה שואפת לצמצם ככל הניתן את האחוז. אך אם הוא עולה, המדינה מפעילה כלים כדי לגרום להקטנת המדד.

איך שיעור האבטלה מחושב?

כדי להבין מהם אחוז בלתי מועסקים בכוח עבודה, צריך להבין מיהם בלתי מועסקים בכלל ומהו כוח עבודה.

בלתי מועסקים הם אנשים בני 15 ומעלה שלא עבדו שעה אחת אפילו בשבוע שלפני פרסום הסקר. בנוסף, הם חיפשו עבודה בצורה פעילה (לשכת שירות התעוסקה, מודעות, פנייה דרך מכרים או פניה ישירה למעסיק. בנוסף, עליהם להיחשב בתור אלו שיכולים להתחיל לעבוד בשבוע שבו הוצעה להם עבודה.

אנשים בכוח עבודה הם אנשים מועסקים ובלתי מועסקים, כאשר מהווים בחלק מהאוכלוסיה בני 15 ומעלה בישראל.

כלומר, יש אוכלוסיה כללית בני 15 ומעלה. אוכלוסיה זו מורכבת מאנשים בכוח עבודה ואנשים שלא בכוח עבודה. אנשים בכוח עבודה מורכבים מאנשים מועסקים ובלתי מועסקים.

לכן, בלתי מועסקים חלקי מספר אנשים בכוח עבודה – זה האחוז הבלתי המועסקים או במילים אחרות שיעור אבטלה.

מהו גובה שיעור האבטלה?

ניתן לבדוק את שיעור האבטלה בישראל באתר פרוטוקול או באתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.