שכר מינימום 2020 – מה גובה השכר המינימלי בישראל

חוקי העבודה בישראל קובעים את השכר הנמוך ביותר שאפשר לשלם, או שכולם כבר מכירים אותו – שכר מינימום. למרות זאת, זה לא אומר שכל המשרות המוצעות לעובדים הם בשיעור זה ויש כאלו בשכר בסיס גדול יותר.

שכר מינימום בישראל

שכר המינימום בישראל ובכלל, זהו המשכורת / השכר הנמוך ביותר שהמעסיק רשאי לשלם לעובד. המשמעות היא שהמעסיק לא יכול לשלם תשלום נמוך יותר מהסכום, ואם הוא משלם, הרי שהוא עובר על החוק.

החוק בישראל מגדיר במפורש מהו גובה שכר מינימום וכן כי כל עובד בגיר (18 ומעלה) זכאי לכל הפחות לשכר זה. כמו גם שכר שהוא מותאם לעובדים שהם נערים וצעירים ושכר לעובדים עם מוגבלות.

לעיתים העובדים והמעסיקים חושבים שזה השכר שהמעסיק צריך לשלם. אבל לא, זה השכר הנמוך ביותר שאפשר לשלם – אבל זה לא אומר שהמעסיק לא יכול לשלם יותר.

גובה שכר המינימום כיום

השכר המינימלי נקבע לפי סכום חודשי, שעתי ואף יומי.

 • שכר מינימום חודשי – 5,300 ש"ח.
 • שכר מינימום שעתי (לפי 182 שעות) – 29.12 ש"ח.
 • שכר מינימום יומי (למי שעובד 5 ימים בשבוע) – 244.62 ש"ח.
 • שכר מינימום יומי (למי שעובד 6 ימים בשבוע) – 212.00 ש"ח.

הפעם האחרונה ששכר המינימום עלה בישראל היה בחודש דצמבר 2017. אז עוד השכר השעתי חושב לפי 186 שעות, אבל בחודש אפריל 2018 שבוע העבודה קוצר בשעה אחת (מ-43 שעות ל-42 שעות) וכך גם השכר השעתי חושב לפי 182 שעות.

חשוב לומר כי אסור לשלם שכר נמוך בכל רמת חישוב, גם ברמה החודשית וגם ברמה השעתית.

אילו רכיבי שכר מותר לכלול בשכר מינימום ואילו לא?

בשכר המינימום ניתן לחשב:

 • שכר יסוד או שכר משולב.
 • תוספת יוקר או תוספת קבועה.

אבל אסור לכלול (אלא בתשלום נוסף):

 • תוספת משפחה או תוספת ותק.
 • תוספת על עבודה במשמרת.
 • פרמיה.
 • משכורת 13 או מענק שנתי.
 • החזר הוצאות – נסיעות, אש"ל וכד'.

שכר מינימום לנוער

נער גם זכאי לשכר מינימום, כך שהמעסיק לא רשאי לשלם לו שכר הנמוך מכך. עם זאת, לנער נקבעו מדרגות של חלקיות משרה כך שככל שהוא גדול יותר, כך % מתוך השכר גבוה יותר. השכר לנערים הוא:

 • גיל 17 עד 18 – 83% מהשכר לבגיר.
 • גיל 16 עד 17 – 75% מהשכר לבגיר.
 • עד גיל 16 – 70% מהשכר לבגיר.
 • חניך (שעובד לרכישת מקצוע) – 60% מהשכר לבגיר.

מה עושים אם לא מקבלים את השכר?

אם המעסיק לא משלם את השכר המינימלי או פוגע בזכויות העובד, אפשר להגיש תלונה למינהל אכיפה ואסדרה במשרד העבודה או להגיש תביעה בבית דין לעבודה.