שכר שווה לעובד ולעובדת – הזכות שלא תהיה אפלייה בגלל כך

עובד או עובדת, אשר מועסקים באותה עבודה אצל המעסיק, ותנאי העבודה הם זהים, זכאים לקבל שכר שווה לעובד ולעובדת, שלא מושפע עקב המגדר.

אז לפני שמדברים על אפליה, הנה מה שצריך לדעת.

מהו שכר שווה?

שכר שווה הוא בעצם תשלום זהה של שכר עבודה או משכורת, כזו שהיא בעלת אותו ערך כספי לעובד ולעובדת, כאשר מדובר על עבודה שווה בעיקרה או שמדובר על עבודה שוות ערך. הזכאות הזו מתייחסת לכלל העובדים המועסקים על ידי אותו מעסיק ובאותו מקום עבודה.

עבודות שוות ערך אינן חייבות אותן עבודות בדיוק או עבודות השוות בעיקרון זו לזו. אבל כדי שהן ייחשבו לצורך תשלום שכר שווה, הן צריכות להיות בעלות משקל שווה במכלול המרכיבים בה ובין היתר הכישורים, המאמץ, המיומנות, האחריות ועוד.

במילים אחרות, לא יכול להיות הפרש בשכר שהיא בעד אותה עבודה. עם זאת, ההפרש בשכר או בגמול כן יכול להיות בגלל אופי, מהות, תקופת העבודה או איכותה, הוותק, ההשכלה או האזור המקומי של המעסיק.

רכיבי שכר

שכר שווה מתייחס לכלל רכיבי השכר של העובד שמקבל אצל המעסיק באותו מקום עבודה.

כך שהוא אינו כולל רק את השכר הרגיל או שכר הבסיס, אלא גם רכיבים נוספים כמו תוספות, טובות הנאה, תשלומי הוצאות, שעות נוספות, או כל תגמול אחר שניתן לעובד בכסף או בשווה כסף, באופן ישיר או עקיף.

מה עושים אם יש הפרש בשכר?

ככלל, העובד יכול לפנות אל המעסיק כדי לברר מדוע יש הפרש שכר ולהיות זכאי להשוות שכרו למקובל.

אתם יכולים גם לדרוש מהמעסיק לקבל מידע אודות רמות השכר של העובדים, לפי פילוח סוגי עובדים, סוגי משרות או דירוגים, כך שהדבר אינו כולל מידע מזהה של עובד.

בנוסף, המעסיק חייב ליצור דו"ח שנתי לגבי שכר העבודה הממוצע של העובדים, לרבות הפרשי שכר ופרטים נוספים. מידע זה המעסיק חייב למסור לעובדים.

כמובן שאפשר לפנות לבין הדין לעבודה כדי לממש את הזכאות אם המעסיק מסרב לכך.