• סטודנט לתחום קשרי כנסת וממשל למשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

    משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
    • משרה חלקית
    • משרת סטודנט
    • פורסם לפני 3 שבועות