תנאי שימוש אלו מסדירים את היחסים שבין אתר ג'ויב Jobig (להלן: "האתר") בכתובת אינטרנט jobig.co.il לבינך. האתר מופעל על ידי חברת Netolink ומנוהל גם על ידי אנשים מטעמם.

עליך לקרוא את תנאי השימוש הללו (תקנון) בעיון רב, הינך מצהיר כי קראת, הבנת ואישרת את תנאי השימוש הללו ולא תהיה לך שום טענה או תביעה כנגד האתר או מי מטעמו. אם אינך מסכים לתנאים אלו, אינך רשאי לעשות שימוש באתר.

הוראות אלו חלות על כל משתמש של האתר, לרבות מעסיק, מחפש עבודה או כל משתמש אחר שגולש באתר.

המידע באתר, לרבות כל העמודים בו, עשוי להיות כתוב בלשון זכר, נקבה או רבים. לרוב המידע מיועד לשני המינים כאחד, אלא אם כן זה נושא ששייך למין ספציפי. כמו כן, הצעות העבודה העבודה מיועדות לגברים ולנשים בהתאם לחוק שיוויון הזדמנויות בעבודה.

הגבלת אחריות

האתר או מי מטעמה, ולרבות המפעילה, לא תישא בכל נזק ישיר או עקיף מכל סוג שהוא, כתוצאה מהסתמכות על התוכן או השירותים, המופיעים באתר או שהגישה אליהם דרך האתר, ו/או כתוצאה מהפסקת השירות. האתר ו/או מי מטעמו לא נושא באחריות לכל טענה בגין אובדן נתונים, מידע, תוכנות או הפרעות במהלך השימוש באתר. למשתמש לא תהיה שום טענה בגלל הסתמכות על האתר ו/או המידע המופיע בו, ובפרט בעניין שליחת קורות החיים דרך טופס ייעודי המוטמע באתר.

האתר ו/או מי מטעמו לא אחראי כלפי מעסיק או מחפש עבודה, בנוגע למידע שפורסם באתר, הגיע ממקור צד ג' או לרבות כל מידע שנשלח לו באמצעים אלקטרוניים.

האתר עושה את המיטב כדי להביא את התוכן והמידע הנכון ביותר תוך כדי שהוא ככל שיותר שלם, עדכני ומדוייק. עם זאת, האתר או מי מטעמו לא אחראי או ערב למידע המוצג באתר ישירות או על ידי כלים אחרים וכן האתר לא אחראי לטיבו ו/או נכונותו ו/או שלמותו ו/או להתאמה לכל מטרה.

פרסום התוכן והמידע על ידי משתמשים, כמו מעסיקים או מחפשי עבודה או אחרים, לא מהווה הבעה של עמדה או המלצה של האתר או מי מטעמו, וזאת לרבות כדאיות השירותים, נכונות או אי נכונות המידע. לכן שימוש או ביצוע פעולה המבצעת על ידי המשתמש באתר היא לפי שיקול דעתו ועל פי אחריותו בלבד. כמובן שהחברה אינה אחראית לכל תוצאה שנגרמת לכל משתמש כתוצאה מהשימוש באתר או הסתכמות בו.

השימוש במידע

המידע באתר מופיע כמו שהוא (AS-IS) ולא תהיה לכם כל טענה לגבי הנראות, אופן השימוש, המגבלות השונות או נושא אחר בעניינו. פרסום של משרות דרושים נעשה על ידי מעסיקים והם האחרים לתוכנו, נכונו ותקפו. המעסיקים יכולים לערוך את המודעות ולתקן שגיאה שמצאו.

בעת פרסום התוכן, האתר או מי מטעמו עשוי שלא לאשר את התוכן וההחלטה נתונה לשיקול דעתו בלבד. כמו כן, בעת עריכת תוכן משרות דרושים, המשרה תחזור למצב בהמתנה ותצטרך להיות מאושרת שוב. אישור התוכן לא מהווה אישור לכך שהתוכן מהימן או נכון והכל בכפוף להגבלות אחריות בתקנון זה.

ניתן לעשות שימוש באתר למטרות אישיות ופרטיות בלבד, אסור לעשות כל שימוש למטרה שהיא עסקית, מסחרית, שיווקית או אחרת. אולם, מעסיקים שהמטרה שלכם לגייס עובדים, לא כפופים להגבלת השימוש המסחרי כמו שכתוב מקודם.

משתמש מחפש עבודה שמעביר קורות החיים מתחייב כי הוא שולח רק את הפרטים שלו ועבור עצמו. המשתמש מתחייב כי לא יפיץ מסמך שאינו שלו.

מובר בזאת כי חל איסור מוחלט לעשות שימוש במערכות של האתר לצורך מסחר, שיווק, קידום או כל פעולה אחרת שנוגדת את הוראות התקנון ותנאי השימוש הללו, מכל סוג ובכל צורה ובכל אופן. זאת ועוד, אסור לשלוח תוכן כזה גם בתוך קובץ קורות חיים.

הינך מצהיר ומחייב כלפי החברה כי לא תשלח דרך האתר לכל גורם אחר ולרוב צד ג' שהפרטים שלו מופיעים באתר, כל תוכן שהוא אסור על פי חוק, פוגע, נושא חומר פרסומי או מסחרי, מפר זכויות קנייניות או זכויות יוצרים או זכויות אחרות, ולרבות: תוכן שהוא בעל אופן מיני, תוכן שעשוי להטעות צד אחר, תוכן שנאסר לפי כל דין ולרבות צו איסור פרסום, תוכן המהווה לשון הרע על אדם או גוף מסויים, תוכן שפוגע בפרטיות, תוכן שכולל נוזקה או יישומים מזיקים או תוכנה או קוד או קובץ או כל דבר אחר שיכול לפגוע, תוכן בעל מידע מאיים או מטריד או מעליב או גזעני, תוכן שמנוגד לכללי שימוש מקובלים, תוכן שעלול לפגוע במשתמשי אתר. במהלך העלאת הקבצים או שליחתם אל צד ג' כאמור, אין לאתר יכולת או אפשרות לזהות או לבחון אותם כדי להבטיח סינון או עמידה בתנאים אלו.

זכויות יוצרים

המידע באתר כפוף לזכויות יוצרים ולזכויות קניין רוחני של האתר או מי מטעמו, לרבות בעיצוב, הלוגו, טקסט, גרפיקה, תמונות וסרטונים, שם האתר, הדומיין, קוד וחומר אחר.

לפיכך, אין לעשות כל שימוש במידע המופיע באתר ובפרט אין להעתיק, לשכפל, לשכתב, לתרגם, לאחסן, לערוך, להפיץ, לשדר, להציג לציבור, להציג בתוך IFRAME, להדפיס באמצעות כלים מסויימים – וזאת ללא הסכמה מפורשת מראש ממפעילי האתר.

פרטיות

האתר מכבד את פרטיות המשתמשים ועל כן, יש לעיין במדיניות הפרטיות בקישור זה.

אולם, בנוסף על האמור, האתר מאפשר יצירת חשבון למעסיקים ולמחפשי עבודה כדי לגשת לאזורי לוח בקרה מתאימים עבורם. בעת הרישום, המשתמשים מתבקשים להזין את כתובת הדוא"ל שלהם, שם משתמש וסיסמא ולעיתים לעבור הליך אבטחה שעשוי גם לכלול שאלות מסויימות.

האתר או מי מטעמו לא אחראי לכל הפעילות בחשבון הפרטי של המשתמש ו/או באזור האישי שלו. אולם, החברה רשאית להשהות, למחוק, לבטל גישה או להטיל מגבלות אם יימצא כי חשבון עבר על הוראות אלו.

למען הסר הספק, שמירת המידע של פרטי הכניסה לאתר הוא תחת אחריות המשתמש בלבד. המשתמש צריך לוודא כי פרטיו נכונים ועדכניים באתר כדי שהשימוש יהיה תואם לתנאי השימוש הללו.

האתר עשוי לשמור את קורות החיים של מחפשי עבודה ולאפשר למעסיקים לגשת אליהם אם יימצא לנכון האתר שקורות החיים הללו מתאימים למעסיק. אין בכך משום חובת האתר בביצוע הפעולה.

אבטחה

האתר ו/או מי מטעמו דואגים לאבטחת האתר ולמידע המופיע בו ולרבות שימוש בכלים ופתרונות כדי להגן על הפרטיות, והמידע המופיע באתר. עם זאת, האתר לא חסין וייתכן כי פגיעות אבטחה באתר ולרבות פריצה או חדירה לא מורשת למידע האתר עשויה להיתכן.

לפיכך, למשתמש של האתר לא תהיה כל טענה או תביעה שנגד בעיות אבטחה וכן האתר או מי מטעמו לא יהיה אחראי לשום בעיות אבטחה אלו.

צד ג'

האתר עשוי לכלול הודעות, קישורים ופרסומות של צד שלישי כלשהו. עם זאת, האתר או מי מטעמו אינו אחראי על הפרסום, המודעות, תוכנם, מהימנות התוכן, שלמותו או תקפו, וכל השייך לכך, ולכן לא תהיה לך כל טענה או תביעה בקשר לאותן הודעות ופרסומות.

בעת לחיצה על המודעה או על קישור, המשתמש עשוי לעבור אל אתר האינטרנט של המפרסם, כמובן שאין לאתר כל אחריות כלפי תוכן אתר האינטרנט של המפרסם, בטיחותו, שלמותו, תקינותו ונכונותו. לא תהיה לכם כל טענה או תביעה כתוצאה גם בעניין אתר האינטרנט של המפרסם.

למען הסר הספק, האתר או מי מטעמו אינו אחראי לכל התקשרות בין המשתמש לבין צד ג' זה ובפרט כל התקשרות עסקית, פיננסית, משפטית וההשכלות כתוצאה מכך. תנאי העסקה ייקבעו בין המשתמש לבין צד ג' זה והוא אינו רשאי לכלול את האתר או מי מטעמו, גם אם האתר היה הגורם המחבר או אף אם התנאים סוכמו במסגרת האתר.

הוראות נוספות עבור מעסיקים

הוראות אלו נוספות על ההוראות שכתובות בחלקים אחרים של תנאי השימוש הללו. השירותים המוצעים למעסיקים הם בעיקר שירותי הוספת משרות כדי לקבל פניות של מועמדים פוטנציאליים עבור המשרה אותה הם מעוניינים לאייש.

המעסיק מתחייב כי יפרסם מודעות רק בשמו ולא בשם מעסיק או גוף אחר. מובהר בזאת כי משרה נועדה לצורך איוש תפקיד בחברה, אסור להשתמש בתוכן המשרה כדי לקדם את המעסיק, לשווק את המוצרים או השירותים שלו, או לקדם גורם אחר.

האתר רשאי שלא לאשר כל מעסיק לפרסם משרות או פוסטים אחרים, להגביל את ההרשאות שלהם, לבטל את החשבון וכל פעולה אחרת אם יימצא כי יש חשד סביר שהדבר נעשה בניגוד לתנאי השימוש הללו. האתר לא מתחייב לכמות של פניות, כמות של צפיות, כמות של הקלקות או תוצאות אחרות.

מובהר בכך שהאתר לא אחראי לשום דבר שיכול להיגרם למעסיק כתוצאה מכניסה לאתר ו/או יצירת חשבון ו/או פרסום משרות ו/או קבל פניות ו/או כל נושא אחר בו האתר קשר לכך. האתר לא מתחייב לאיכות המועמדים, התוכן שנשלח אליהם ומידע אחר.

המעסיק מתחייב בכל מודעת דרושים תפורסם משרה אחת לכל תפקיד אחד, וכן שלא יפרסם במקביל את אותה משרה יותר מפעם אחת. המעסיק רשאי כן לפרסם את אותה המשרה לאחר שהמשרה הוסרה מהאתר או סומנה כאויישה או שפג תוקפה.

המעסיק מתחייב כי לא יפרסם: משרה שאיננה נכונה, משרה פיקטיבית, משרה שכוללת תוכן פוגע או מפר זכויות יוצרים או קנייניות של אחרים ולרבות סימני מסחר, משרה שאסורה לפרסום לפי הוראות הדין או צווי איסור פרסום, משרה שכוללת תוכן בעל אופי מיני, משרה בעלת פגיעה באוכלוסיה כזו או אחרת, משרה הנוגדת הוראות חוק או דין, משרה הנוגדת הוראות בעניין שוייון הזדמנויות ו/או הפלייה, תוכן המהווה לשון, תוכן המהווה פגיעה בקטינים, תוכן שעלול להטעות אנשים ומחפשי עבודה, תוכן מעליב או מאיים, תוכן שנועד לפגוע במשתמש בכל דרך שהיא או כל תוכן / משרה אחרת שאינה מקובלת לפרסום מטעמים כאלה ואחרים.

האתר שומר לעצמו את הזכות להציע שירותים נוספים למעסיקים כמו שירותים בתשלום, פרסומות, שיווק או קידום וכל שירות או פיתרון נוסף שיכול להתבצע על ידי האתר, מי מטעמו או גוף חיצוני אחר.

כללי

מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות או להפסיק את הפעילות של האתר, או חלק מהם וזאת ללא חובת הודעה למשתמש, וזאת בכל עת ועל פי דעת האתר ו/או מפעילה. במקרה של הפסקת פעילות כאמור, האתר או מפעיליו לא יהיו אחראים ו/או לא יהיו חבים כלפי משתמש באתר או צד ג' אחר.

האתר עשוי לכלול מידע משפטי, מידע פיננסי, מידע עסקי או מידע מקצועי אחר. אולם, המידע לא מהווה ייעוץ משפטי או ייעוץ פיננסי או ייעוץ השקעות או ייעוץ מקצועי אחר המחייב רישיון על פי חוק או הכשרה או ידע. משתמש באתר שעושה שימוש במידע ומסתמך עליו, עושה זאת תחת אחריותו בלבד. האתר או מי מטעמו לא אחראים לכל נזק או השלכה שנוצרה כתוצאה מהסתמכות על המידע כאמור.

השימוש באתר הינו חופשי וניתן בחינם, הוא אינו מחייב בתשלום נכון לרגע זה. יחד עם זאת, מפעילי האתר רשאים לשנות זאת בכל עת וללא ידיעת המשתמשים על ידי הצעה של פתרונות נוספים או חיוב עבור הפתרונות הקיימים כיום.

הצהרת נגישות

האתר או מי מטעמו עושה מאמצים כדי לסייע לכלל המשתמשים לעשות שימוש באתר כך שיהיה מותאם ונגיש לכלל הציבור. לצורך כך, אנו עושים שימוש בתוסף חיצוני שקובע רמת נגישות AA בהתאם להנחיות WCAG 2.0.

עד כה הונגש גופן טקסט קריא ARIAL, שינוי גודל גופן טקסט, ניווט עם מקלדת, ניגודיות, קו תחתון לקישורים, הסרת אנימציה, תגית ALT וצבע רקע לקישורים.

כדי להפעיל, יש ללחוץ על לחץ הנגישות המופיע בצד שמאל / ימין, בחלק העליון של האתר. למרות זאת, ייתכן כי יש משהו שעדיין לא הונגש. תוכלו ליצור איתנו קשר בעמוד יצירת קשר.

פיצוי / שיפוי

משתמש שעובר על תנאי השימוש / התקנון הזה ומפר אותם, ובפרט שימוש אסור, יפצה את האתר ו/או מי מטעמ ו/או מפעילי האתר ו/או עובדי האתר ו/או מנהלי האתר ו/או בעלי מניות בגין כל אובדן רווחים, נזק, תשלומים, הוצאות שייגרמו להם ובכלל זה שכר טרחת עורך דין ואף הוצאות דין ומשפט.

על הסכם זה חלים דיני מדינת ישראל בלבד.

האתר ו/או מפעיליו רשאים לעדכן מדיוניות זו בכל עת וללא ידיעת המשתמש. תנאי שימוש אלו עודכנו בתאריך 06.09.2019.