תנאים ומדיניות

תנאי שימוש אלו מסדירים את היחסים שבין אתר ג'ויב Jobig (להלן: "האתר") בכתובת אינטרנט jobig.co.il לבינך. האתר מופעל על ידי חברת Netolink ומנוהל גם על ידי אנשים מטעמם.

תנאי שימוש

עליך לקרוא את תנאי השימוש הללו (תקנון) בעיון רב, הינך מצהיר כי קראת, הבנת ואישרת את תנאי השימוש הללו ולא תהיה לך שום טענה או תביעה כנגד האתר או מי מטעמו. אם אינך מסכים לתנאים אלו, אינך רשאי לעשות שימוש באתר.

הוראות אלו חלות על כל משתמש של האתר, לרבות מעסיק, מחפש עבודה או כל משתמש אחר שגולש באתר.

המידע באתר, לרבות כל העמודים בו, עשוי להיות כתוב בלשון זכר, נקבה או רבים. לרוב המידע מיועד לשני המינים כאחד, אלא אם כן זה נושא ששייך למין ספציפי. כמו כן, הצעות העבודה העבודה מיועדות לגברים ולנשים בהתאם לחוק שיוויון הזדמנויות בעבודה.

הגבלת אחריות

האתר או מי מטעמה, ולרבות המפעילה, לא תישא בכל נזק ישיר או עקיף מכל סוג שהוא, כתוצאה מהסתמכות על התוכן או השירותים, המופיעים באתר או שהגישה אליהם דרך האתר, ו/או כתוצאה מהפסקת השירות. האתר ו/או מי מטעמו לא נושא באחריות לכל טענה בגין אובדן נתונים, מידע, תוכנות או הפרעות במהלך השימוש באתר. למשתמש לא תהיה שום טענה בגלל הסתמכות על האתר ו/או המידע המופיע בו, ובפרט בעניין שליחת קורות החיים דרך טופס ייעודי המוטמע באתר.

האתר ו/או מי מטעמו לא אחראי כלפי מעסיק או מחפש עבודה, בנוגע למידע שפורסם באתר, הגיע ממקור צד ג' או לרבות כל מידע שנשלח לו באמצעים אלקטרוניים.

האתר עושה את המיטב כדי להביא את התוכן והמידע הנכון ביותר תוך כדי שהוא ככל שיותר שלם, עדכני ומדוייק. עם זאת, האתר או מי מטעמו לא אחראי או ערב למידע המוצג באתר ישירות או על ידי כלים אחרים וכן האתר לא אחראי לטיבו ו/או נכונותו ו/או שלמותו ו/או להתאמה לכל מטרה.

פרסום התוכן והמידע על ידי משתמשים, כמו מעסיקים או מחפשי עבודה או אחרים, לא מהווה הבעה של עמדה או המלצה של האתר או מי מטעמו, וזאת לרבות כדאיות השירותים, נכונות או אי נכונות המידע. לכן שימוש או ביצוע פעולה המבצעת על ידי המשתמש באתר היא לפי שיקול דעתו ועל פי אחריותו בלבד. כמובן שהחברה אינה אחראית לכל תוצאה שנגרמת לכל משתמש כתוצאה מהשימוש באתר או הסתכמות בו.

השימוש במידע

המידע באתר מופיע כמו שהוא (AS-IS) ולא תהיה לכם כל טענה לגבי הנראות, אופן השימוש, המגבלות השונות או נושא אחר בעניינו. פרסום של משרות דרושים נעשה על ידי מעסיקים והם האחרים לתוכנו, נכונו ותקפו. המעסיקים יכולים לערוך את המודעות ולתקן שגיאה שמצאו.

בעת פרסום התוכן, האתר או מי מטעמו עשוי שלא לאשר את התוכן וההחלטה נתונה לשיקול דעתו בלבד. כמו כן, בעת עריכת תוכן משרות דרושים, המשרה תחזור למצב בהמתנה ותצטרך להיות מאושרת שוב. אישור התוכן לא מהווה אישור לכך שהתוכן מהימן או נכון והכל בכפוף להגבלות אחריות בתקנון זה.

ניתן לעשות שימוש באתר למטרות אישיות ופרטיות בלבד, אסור לעשות כל שימוש למטרה שהיא עסקית, מסחרית, שיווקית או אחרת. אולם, מעסיקים שהמטרה שלכם לגייס עובדים, לא כפופים להגבלת השימוש המסחרי כמו שכתוב מקודם.

משתמש מחפש עבודה שמעביר קורות החיים מתחייב כי הוא שולח רק את הפרטים שלו ועבור עצמו. המשתמש מתחייב כי לא יפיץ מסמך שאינו שלו.

מובר בזאת כי חל איסור מוחלט לעשות שימוש במערכות של האתר לצורך מסחר, שיווק, קידום או כל פעולה אחרת שנוגדת את הוראות התקנון ותנאי השימוש הללו, מכל סוג ובכל צורה ובכל אופן. זאת ועוד, אסור לשלוח תוכן כזה גם בתוך קובץ קורות חיים.

הינך מצהיר ומחייב כלפי החברה כי לא תשלח דרך האתר לכל גורם אחר ולרוב צד ג' שהפרטים שלו מופיעים באתר, כל תוכן שהוא אסור על פי חוק, פוגע, נושא חומר פרסומי או מסחרי, מפר זכויות קנייניות או זכויות יוצרים או זכויות אחרות, ולרבות: תוכן שהוא בעל אופן מיני, תוכן שעשוי להטעות צד אחר, תוכן שנאסר לפי כל דין ולרבות צו איסור פרסום, תוכן המהווה לשון הרע על אדם או גוף מסויים, תוכן שפוגע בפרטיות, תוכן שכולל נוזקה או יישומים מזיקים או תוכנה או קוד או קובץ או כל דבר אחר שיכול לפגוע, תוכן בעל מידע מאיים או מטריד או מעליב או גזעני, תוכן שמנוגד לכללי שימוש מקובלים, תוכן שעלול לפגוע במשתמשי אתר. במהלך העלאת הקבצים או שליחתם אל צד ג' כאמור, אין לאתר יכולת או אפשרות לזהות או לבחון אותם כדי להבטיח סינון או עמידה בתנאים אלו.

זכויות יוצרים

המידע באתר כפוף לזכויות יוצרים ולזכויות קניין רוחני של האתר או מי מטעמו, לרבות בעיצוב, הלוגו, טקסט, גרפיקה, תמונות וסרטונים, שם האתר, הדומיין, קוד וחומר אחר.

לפיכך, אין לעשות כל שימוש במידע המופיע באתר ובפרט אין להעתיק, לשכפל, לשכתב, לתרגם, לאחסן, לערוך, להפיץ, לשדר, להציג לציבור, להציג בתוך IFRAME, להדפיס באמצעות כלים מסויימים – וזאת ללא הסכמה מפורשת מראש ממפעילי האתר.

אבטחה

האתר ו/או מי מטעמו דואגים לאבטחת האתר ולמידע המופיע בו ולרבות שימוש בכלים ופתרונות כדי להגן על הפרטיות, והמידע המופיע באתר. עם זאת, האתר לא חסין וייתכן כי פגיעות אבטחה באתר ולרבות פריצה או חדירה לא מורשת למידע האתר עשויה להיתכן.

לפיכך, למשתמש של האתר לא תהיה כל טענה או תביעה שנגד בעיות אבטחה וכן האתר או מי מטעמו לא יהיה אחראי לשום בעיות אבטחה אלו.

צד ג'

האתר עשוי לכלול הודעות, קישורים ופרסומות של צד שלישי כלשהו. עם זאת, האתר או מי מטעמו אינו אחראי על הפרסום, המודעות, תוכנם, מהימנות התוכן, שלמותו או תקפו, וכל השייך לכך, ולכן לא תהיה לך כל טענה או תביעה בקשר לאותן הודעות ופרסומות.

בעת לחיצה על המודעה או על קישור, המשתמש עשוי לעבור אל אתר האינטרנט של המפרסם, כמובן שאין לאתר כל אחריות כלפי תוכן אתר האינטרנט של המפרסם, בטיחותו, שלמותו, תקינותו ונכונותו. לא תהיה לכם כל טענה או תביעה כתוצאה גם בעניין אתר האינטרנט של המפרסם.

למען הסר הספק, האתר או מי מטעמו אינו אחראי לכל התקשרות בין המשתמש לבין צד ג' זה ובפרט כל התקשרות עסקית, פיננסית, משפטית וההשכלות כתוצאה מכך. תנאי העסקה ייקבעו בין המשתמש לבין צד ג' זה והוא אינו רשאי לכלול את האתר או מי מטעמו, גם אם האתר היה הגורם המחבר או אף אם התנאים סוכמו במסגרת האתר.

הוראות נוספות עבור מעסיקים

הוראות אלו נוספות על ההוראות שכתובות בחלקים אחרים של תנאי השימוש הללו. השירותים המוצעים למעסיקים הם בעיקר שירותי הוספת משרות כדי לקבל פניות של מועמדים פוטנציאליים עבור המשרה אותה הם מעוניינים לאייש.

המעסיק מתחייב כי יפרסם מודעות רק בשמו ולא בשם מעסיק או גוף אחר. מובהר בזאת כי משרה נועדה לצורך איוש תפקיד בחברה, אסור להשתמש בתוכן המשרה כדי לקדם את המעסיק, לשווק את המוצרים או השירותים שלו, או לקדם גורם אחר.

האתר רשאי שלא לאשר כל מעסיק לפרסם משרות או פוסטים אחרים, להגביל את ההרשאות שלהם, לבטל את החשבון וכל פעולה אחרת אם יימצא כי יש חשד סביר שהדבר נעשה בניגוד לתנאי השימוש הללו. האתר לא מתחייב לכמות של פניות, כמות של צפיות, כמות של הקלקות או תוצאות אחרות.

נוסף על האמור בפסקה קודמת, האתר לא אחראי ולא יהיה אחראי בשום צורה אם יתקבל אצל המעסיק פניה שהיא ספאם או פרסומת או דואר זבל, בין אם מדובר על גורם אמיתי ששלח מידע זה לבין רובוט או כלי אחר שביצע את הפניה אל המעסיק. הדבר לא ייחשב בתור הודעה שנשלחה מטעם האתר או מי מטעמו. יצויין כי האתר לא אחראי הן על שליחת המידע אל המעסיק ולא יהיה אחראי הן על התוכן או המידע הנשלח, לרבות ההשלכות האפשריות כתוצאה מפתיחת מייל או קובץ שנשלח.

מובהר בכך שהאתר לא אחראי לשום דבר שיכול להיגרם למעסיק כתוצאה מכניסה לאתר ו/או יצירת חשבון ו/או פרסום משרות ו/או קבל פניות ו/או כל נושא אחר בו האתר קשר לכך. האתר לא מתחייב לאיכות המועמדים, התוכן שנשלח אליהם ומידע אחר.

המעסיק מתחייב כי בכל מודעת דרושים תפורסם משרה אחת לכל תפקיד אחד, וכן שלא יפרסם במקביל את אותה משרה יותר מפעם אחת. המעסיק רשאי כן לפרסם את אותה המשרה לאחר שהמשרה הוסרה מהאתר או סומנה כאויישה או שפג תוקפה.

המעסיק מתחייב כי לא יפרסם: משרה שאיננה נכונה, משרה פיקטיבית, משרה שכוללת תוכן פוגע או מפר זכויות יוצרים או קנייניות של אחרים ולרבות סימני מסחר, משרה שאסורה לפרסום לפי הוראות הדין או צווי איסור פרסום, משרה שכוללת תוכן בעל אופי מיני, משרה בעלת פגיעה באוכלוסיה כזו או אחרת, משרה בתחומים מסויימים (שיווק שותפים, שיווק רשתי, הפניות, חבר מביא חבר, עבודה מהבית שאינה מטעם המעסיק או שאינה בעבודה אצלו, משרות שאינן מחייבות קורות חיים בשילוב של סוג משרה כאמור בפסקה זו וכיוצא בכך), משרה הנוגדת הוראות חוק או דין, משרה הנוגדת הוראות בעניין שוייון הזדמנויות ו/או הפלייה, תוכן המהווה לשון, תוכן המהווה פגיעה בקטינים, תוכן שעלול להטעות אנשים ומחפשי עבודה, תוכן מעליב או מאיים, תוכן שנועד לפגוע במשתמש בכל דרך שהיא או כל תוכן ו/או משרה אחרת שאינה מקובלת לפרסום מטעמים כאלה ואחרים לפי שיקול דעת האתר.

האתר שומר לעצמו את הזכות להציע שירותים נוספים למעסיקים כמו שירותים בתשלום, פרסומות, שיווק או קידום וכל שירות או פיתרון נוסף שיכול להתבצע על ידי האתר, מי מטעמו או גוף חיצוני אחר.

האתר עשוי ליידע את המעסיק או מי מטעמו בדבר הרשמה לאתר, קבלת קורות חיים למייל, עדכון על פרסום משרה, עדכון על פקיעת תוקף משרה או עדכונים אחרים בנוגע לחשבון המשתמש של המעסיק אצל האתר. מובהר בזאת כי הודעות אלו אינן נחשבות "דבר פרסומת" לפי ההגדרה בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982. הודעות אלו הן אוטומטיות ונועדו לצורך ניהול החשבון של המעסיק. מובהר בזאת כי הודעות אלו לא ניתנות לביטול פרטני. מעסיק שאינו מעוניין לקבל הודעות אלו, הרי שהוא נדרש להסיר את מודעות הדרושים שלו, ואף למחוק את החשבון מהאתר.

בעת פרסום המשרה, היא עוברת למצב המתנה כדי לקבל אישור ממנהל האתר או מי מטעמו. המשרה לא תפורסם ולא תוצג כל עוד היא במצב "ממתינה לאישור". אישור ופרסום המשרה נעשה בהתאם להוראות התנאים הללו, ככל שהמשרה לא תואמת את התנאים הללו היא תוסר לאלתר. האתר יהיה רשאי למחוק או לבטל גישה של חשבון (לרבות חסימת חשבון ומניעת אפשרות כניסה או איפוס סיסמא) של מעסיק שהפר הוראות אלו, אף בגלל הגשת בקשה לפרסום משרה אחת.

משרה שאינה ברורה או שחסרים בה פרטים, תישאר במצב המתנה עד לבירור מול המעסיק דרך אמצעי תקשורת דיגיטלי (כתובת דוא"ל שמסר המעסיק בעת פרסום המשרה). במידה והמעסיק לא עונה או לא מספק את המידע הדרוש, וחסרים פרטים, האתר יהיה רשאית למחוק את המשרה לאלתר או לתת זמן עד 7 ימים ממועד משלוח ההודעה או הפרסום, לפי שיקול דעת האתר.

עם אישור פרסום המשרה, היא תוצג לציבור הרחב למשך התקופה הקבועה להצגת משרה באתר או עד למועד שבו המעסיק ביקש להסירה או עד למועד שהאתר החליט להסירה, לפי העניין. בפסקה זו: התקופה הקבועה להצגת משרה באתר היא 30 ימים. התקופה עשויה להשתנות מעת לעת לפי שיקול דעת החברה.

המעסיק רשאי לערוך את המשרה, לציין כי המשרה אויישה, למחוק אותה או לבקש חידוש המשרה לתקופה נוספת מתום התקופה הקבועה להצגת משרה ככתוב בפסקה קודמת או מתום התקופה הנוספת. התקופה הנוספת נקבעת לפי החלטת האתר ועשויה להיות עד למשך התקופה הקבועה כאמור.

מבלי לגרוע מהוראות פסקאות קודמות, האתר רשאי להסיר (למחוק), לערוך או לשנות כל משרה לפי שיקול דעת, במיוחד אם המשרה נוגדת תנאים אלו או אחרים של האתר, ככל שהם קיימים או ישתנו מעת לעת.

מבלי לגרוע מהאמור בחלק זה, האתר או מי מטעמו, ככל שהאתר או מי מטעמו יחסמו חשבון של מעסיק בהפרות שהן הפרות קלות, בהפרה ראשונה, החסימה היא ל-7 ימים או מועד אחר לפי המאוחר, בחסימה שניה החסימה היא ל-30 ימים או מועד אחר לפי המאוחר, בחסימה שלישית החסימה היא לתמיד או למועד אחר. מועד אחר בפסקה זו – מועד בו האתר או מי מטעמו החליטו, לאחר בדיקה או פניה אליו, כי ניתן להחזיר את החשבון לפי שיקול דעת בלבד.

האמור בפסקה קודמת מתייחס להפרות קלות כגון פרסום משרות כפולות, שגיאות או שימוש בכיתוב לא נכון בטקסט או עניינים אחרים, לפי שיקול דעת האתר בלבד.

האתר רשאי שלא להציג את העבירות או ההפרות, כולם או מקצתם ולקבוע הוראות פנימיות או הנחיות ביחס להתנהלות מול כל מקרה לגופו.

תשלום

האתר עשוי להציע שירותים נוספים הן למעסיקים והן למשתמשים שהם מחפשי עבודה או עובדים, ובין היתר תשלום בעד הקמת פרופיל מעסיק או פרופיל משתמש (לפי העניין), תשלום בעד קידום משרה או קידום קורות חיים, תשלום בעד כתיבת כתבה או תוכן אחר, וכך הלאה. השירות הוא למשך זמן מסויים ולפיכך התשלום ייעשה עבור אותה תקופת זמן בלבד. תחילת חישוב התקופה לעניין התשלום עבור השירות יחל במועד התשלום. אולם אם השירות יחל במועד מסויים לפי בקשת הלקוח, הרי שהשירות יחל במועד בו האתר הסכים לחישוב התקופה.

המחירים נקבעים בהתאם לשיטת חיוב ותשלום שתיקבע על ידי האתר או מי מטעמו, והמחירים עשויים להשתנות מעת מעת, וכן שיטת התמחור עשויה להשתנות מעת לעת. המחירים מפורסמים בעמוד ייעודי באתר ואלו המחירים אשר חלים באותה נקודת זמן. עם זאת, האתר או מי מטעמו, עשויים להציע הטבה או הנחה בעד השירות, יכולים להגביל את ההטבה כאמור, או לקבוע הוראות בעניין הזכאים לקבלתם.

התשלום ייעשה באמצעות כרטיס אשראי, פייפל (PayPal) או שיטה אחרת לחיוב בכרטיס אשראי. על אף האמור לעיל, האתר עשוי, אך אינו חייב, להציע שיטת תשלום אחרת כמו העברה בנקאית (בעסקאות גדולות לפי החלטה על ידי האתר) או דרך שירות טכנולוגי אחר להעברת כסף.

מובהר כי התשלום יעשה בטרם קבלת השירות, אלא אם כן ניתנה לכך הסכמה מפורשת מהאתר. התשלום יעשה עבור השירות ולא עבור התוצאות או הערך שהתקבל.

ביטול עסקה אפשרי רק אם לא הוחל במתן שירות. במקרה כאמור, האתר רשאי לגבות דמי ביטול עסקה לפי הסמום הנמוך מבין 5% מגובה העסקה או 100 ₪. לעלות זו יתווספו הוצאות בעד סליקה או חיוב אמצעי התשלום, לפי המוסד הפיננסי וכן עלויות תפעוליות בעד ביצוע הפעולה בתעריף של 50 ₪.

כלל המחירים הנקובים או המצויינים על ידי האתר, בעניין השירותים של החברה או בתנאים אלו, ולרבות הוצאות ועלויות, הם מחירים שאינם כוללים מס ערך מוסף (מע"מ) לפי שיעורו העדכני כקבוע בחוק.

חבילה ללא הגבלה* היא חבילה בשימוש סביר ועד לכל היותר 15 משרות בחודש.

בשירותי פרסום, חודש הכוונה היא ל-30 ימים בלבד, אלא אם נכתב אחרת כגון חודש קלנדרי אשר משמעו חודש בלוח שנה אזרחי.

כללי

מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות או להפסיק את הפעילות של האתר, או חלק מהם וזאת ללא חובת הודעה למשתמש, וזאת בכל עת ועל פי דעת האתר ו/או מפעילה. במקרה של הפסקת פעילות כאמור, האתר או מפעיליו לא יהיו אחראים ו/או לא יהיו חבים כלפי משתמש באתר או צד ג' אחר.

האתר עשוי לכלול מידע משפטי, מידע פיננסי, מידע עסקי או מידע מקצועי אחר. אולם, המידע לא מהווה ייעוץ משפטי או ייעוץ פיננסי או ייעוץ השקעות או ייעוץ מקצועי אחר המחייב רישיון על פי חוק או הכשרה או ידע. משתמש באתר שעושה שימוש במידע ומסתמך עליו, עושה זאת תחת אחריותו בלבד. האתר או מי מטעמו לא אחראים לכל נזק או השלכה שנוצרה כתוצאה מהסתמכות על המידע כאמור.

השימוש באתר הינו חופשי וניתן בחינם, הוא אינו מחייב בתשלום נכון לרגע זה. יחד עם זאת, מפעילי האתר רשאים לשנות זאת בכל עת וללא ידיעת המשתמשים על ידי הצעה של פתרונות נוספים או חיוב עבור הפתרונות הקיימים כיום.

אין באמור פסקאות או הוראות שחוזרות על עצמן באופן מלא או חלקי, משום הזכות לבחירת החלופה המועדפת או הזכות לאי החלתן כלל. ככל שיש הוראות החוזרות על עצמן, ההוראה המגנה יותר על האתר או מי מטעמו תגבר.

פיצוי / שיפוי

משתמש שעובר על תנאי השימוש / התקנון הזה ומפר אותם, ובפרט שימוש אסור, יפצה את האתר ו/או מי מטעמ ו/או מפעילי האתר ו/או עובדי האתר ו/או מנהלי האתר ו/או בעלי מניות בגין כל אובדן רווחים, נזק, תשלומים, הוצאות שייגרמו להם ובכלל זה שכר טרחת עורך דין ואף הוצאות דין ומשפט.

על הסכם זה חלים דיני מדינת ישראל בלבד.

מדיניות פרטיות

האתר מכבד את פרטיות המשתמשים.

מדיניות פרטיות זו של ג'וביג או Jobig (להלן: "האתר") עוזרת להבין אילו סוגי מידע אנחנו אוספים, משתמשים ושומרים על המידע של משתמשי האתר. ברגע שאתה משתמש באתר, אתה יכול להיות בטוח שהשימוש במידע ייעשה באמצעות מדיניות זו בלבד.

מדיניות זו עשויה להשתנות מעת לעת ותאריך העדכון האחרון הינו 06.09.2019. האמור מצויין בלשון זכר, אך פונה לשני המינים כאחד.

מי אנחנו

גו'ביג או Jobig הוא אתר לוח דרושים שמציג מגוון של משרות שפורסמו על ידי מעסיקים שונים שנרשמים לאתר. כתובת האתר שלנו היא: https://jobig.co.il וזו הכתובת בה נעשית כל הפעילות שלנו.

האתר הוקם על ידי חברת השיווק הדיגיטלי Netolink מתוך כוונה לפשט את הליך חיפוש משרות באמצעות לוח דרושים פשוט וקל. עם זאת, מדובר בשירות נפרד משירותי חברת Netolink.

כמו גם, אנחנו עשויים שלא להשתמש בשירותים שלהם לצורך ניהול האתר ואנחנו משתדלים לשמור על אובייקטיות ואי תלות מלאה.

מה המידע האישי שאנו אוספים ומדוע אנחנו אוספים אותו

אינך מחויב לספק לנו את המידע אודתך על פי חוק, אולם אם לא תמסור לנו את המידע, לא נוכל לספק לך את המידע שאתה מבקש לקבל. כמו לדוגמה: לא תוכל להגיב, לא תוכל לשלוח קורות חיים או ליצור איתנו קשר.

כאשר המבקרים משאירים תגובות באתר אנו אוספים את הנתונים המוצגים בטופס התגובה, ובנוסף גם את כתובת ה-IP של המבקר, ואת מחרוזת ה-user agent של הדפדפן שלו כדי לסייע בזיהוי תגובות זבל.

יתכן ונעביר מחרוזת אנונימית שנוצרה מכתובת הדואר האלקטרוני שלך (הנקראת גם hash) לשירות Gravatar כדי לראות אם הנך חבר/ה בשירות. לאחר אישור התגובה שלך, תמונת הפרופיל שלך גלויה לציבור בהקשר של התגובה שלך.

בהעלאה של תמונות לאתר, מומלץ להימנע מהעלאת תמונות עם נתוני מיקום מוטבעים (EXIF GPS). המבקרים באתר יכולים להוריד ולחלץ את כל נתוני מיקום מהתמונות באתר.

כאשר יוצרים קשר עם מפעילי האתר, אתה עשוי להתבקש להשאיר אמצעי התקשרות כמו שם פרטי ומשפחה, כתובת אימייל, קבצים שהועלו, מספר טלפון ופרטים נוספים שאתה עשוי להשאיר בטופס.

בכתיבת תגובה באתר שלנו, באפשרותך להחליט אם לאפשר לנו לשמור את השם שלך, כתובת האימייל שלך וכתובת האתר שלך בקבצי עוגיות (cookies). השמירה תתבצע לנוחיותך, על מנת שלא יהיה צורך למלא את הפרטים שלך שוב בכתיבת תגובה נוספת. קבצי העוגיות ישמרו לשנה.

אם אתה מבקר בעמוד ההתחברות של האתר, נגדיר קובץ עוגיה זמני על מנת לקבוע האם הדפדפן שלך מקבל קבצי עוגיות. קובץ עוגיה זה אינו מכיל נתונים אישיים והוא נמחק בעת סגירת הדפדפן.

כאשר תתחבר, אנחנו גם נגדיר מספר 'עוגיות' על מנת לשמור את פרטי ההתחברות שלך ואת בחירות התצוגה שלך. עוגיות התחברות תקפות ליומיים, ועוגיות אפשרויות מסך תקפות לשנה. אם תבחר באפשרות "זכור אותי", פרטי ההתחברות שלך יהיו תקפים למשך שבועיים. אם תתנתק מהחשבון שלך, עוגיות ההתחברות יימחקו.

אם אתה עורך או מפרסם מאמר, קובץ 'עוגיה' נוסף יישמר בדפדפן שלך. קובץ 'עוגיה' זה אינו כולל נתונים אישיים ופשוט מציין את מזהה הפוסט של המאמר. הוא יפוג לאחר יום אחד.

מכיוון שזה לוח דרושים, משתמשים יכולים להגיש מועמדות למשרה, לכן האתר כולל גם עוגיות מיוחדות שעוזרות למשתמשים לחדש את הגשת המועמדות שלהם אם הם התחילו אך לא סיימו משום מה.

כתבות או פוסטים באתר זה עשויים לכלול תוכן מוטבע (לדוגמה, קטעי וידאו, תמונות, מאמרים, וכו'). תוכן מוטבע מאתרי אינטרנט אחרים דינו כביקור הקורא באתרי האינטרנט מהם מוטבע התוכן.

אתרים אלו עשויים לאסוף נתונים אודותיך, להשתמש בקבצי 'עוגיות', להטמיע מעקב של צד שלישי נוסף, ולנטר את האינטראקציה שלך עם תוכן מוטמע זה, לרבות מעקב אחר האינטראקציה שלך עם התוכן המוטמע, אם יש לך חשבון ואתה מחובר לאתר זה.

האתר משתמש בשירותי ניתור משתמשים ומעקב אחר פעולות באתר, מבין הכלים שאנחנו משתמשים הם: Google Analytics, Yandex Metrica, Google Tag Manager, Facebook Pixel. אם אינך מעוניין שלא יבצע מעקב על ידי כלים אלו, יש לחפש במנוע החיפוש את שם הכלי ובתוספת "Opt Out".

רוב הכלים מוסיפים תוסף/הרחבה לתוך דפדפן שמבטל את שליחת המידע לשם. כמו כן, אפשר להשתמש בכלים אחרים שמונעים שליחת מידע כמו למשל Ghostery. חשוב לציין כי ייתכן ולא ניתן להוסיף תוספים כמו למשל בעת שימוש בדפדפן הטלפון הנייד, דפדפן פנימי של אפליקציות (כמו פייסבוק וכד') ומיקומים אחרים.

עם מי אנו חולקים את המידע שלך

אתר Jobig לא משתף את המידע שלך עם גופים, אנשים, עסקים או גורמים נוספים. למעט המקרים הבאים:

 • הסכמת לכך – אם ביקשת שנעביר את המידע שלכם לגורם אחר. כמו למשל: בעת שליחת קורות החיים למעסיק, בעת הצגת העמוד האישי שלכם לציבור הרחב או בכל בקרה אחרת להעברה לגורם אחר.
 • עיבוד מידע – אנחנו עשויים להעניק גישה למידע אודותך לגופים או אנשים לצורך עיבוד המידע, וזאת בתנאי שהם פועלים בכפוף למדיניות זו.
 • מקרים משפטיים – אנחנו עשויים לספק את המידע אודותך אם אנחנו מחוייבים לכך על פי חוק, צו, דין הליך משפטי, וזאת כדי לציית להוראות הדין.
 • התאמת התוכן – אנחנו עשויים לעבוד עם גופים לצורך התאמת התוכן עבורך, בעיקר על ידי הצגת מודעות ותוכן כאשר אינך משתמש באתר ג'וביג.

משך הזמן בו נשמור את המידע שלך

במידה ותגיב על תוכן באתר, התגובה והנתונים אודותיה יישמרו ללא הגבלת זמן, כדי שנוכל לזהות ולאשר את כל התגובות העוקבות באופן אוטומטי.

עבור משתמשים רשומים באתר (במידה ויש כאלה) אנו מאחסנים גם את המידע האישי שהם מספקים בפרופיל המשתמש שלהם. כל המשתמשים יכולים לראות, לערוך או למחוק את המידע האישי שלהם בכל עת (פרט לשם המשתמש אותו לא ניתן לשנות). גם מנהלי האתר יכולים לראות ולערוך מידע זה.

מידע שנשלח ישירות אל המעסיק, לרוב אינו נשמר אצלנו ומשך זמן שמירת המידע אינו תחת אחריותינו. מידע שנשלח אלינו עשוי להישמר ללא הגבלת זמן או כל זמן אחר שייקבע בהתאם לצורך של Jobig. ככל שלא נצטרך לשמור את המידע, הרי שהוא יימחק.

אילו זכויות יש לך על המידע שלך

אם יש לך חשבון באתר זה, או שהשארת תגובות באתר, באפשרותך לבקש במידע עם כל הנתונים האישיים שאנו מחזיקים לגביך, כולל כל הנתונים שסיפקת לנו. אם מצאת שהמידע אינו נכון, אינו ברור, אינו מעודכן או אינו שלם – תוכל לפנות אלינו בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

במידה והינכם מעוניינים לעשות כן, עליכם לפנות אלינו דרך טופס יצירת הקשר בעמוד ייעודי באתר. אנחנו עשויים לבקש ממך אסמכתא לאימות הפניה שלך.

להיכן אנו שולחים את המידע שלך

תגובות מבקרים עלולות להיבדק על ידי שירות אוטומטי למניעת תגובות זבל.

כמו כן, אנחנו עשויים לשלוח את המידע לכלי קידום ושיווק כדי שנוכל להתאים לך את התוכן.

פרטי התקשרות

תוכל ליצור איתנו קשר בעמוד יצירת הקשר כאן.

מידע נוסף

כיצד אנו מגינים על המידע שלך

אבטחת המידע שלך היא חשובה מאוד עבורינו. אנחנו משתמשים בתעודת אבטחה SSL באתר שלנו, כך שהינך גולש בכל האתר באמצעות https. אנחנו גם משתמשים ועשויים להשתמש בכלים נוספים לצרכי ניטור והגברת האבטחה באתר.

עם זאת, חשוב לציין כי אף אחד אינו חסין. מצב של פגיעה באבטחת מידע הוא אפשרי ולכן לא תהיה לך טענה או תביעה שכנגדנו במקרים של חדירה או פרצות אבטחה.

מאילו גופי צד-שלישי אנו מקבלים מידע

אנחנו עשויים לקבל מידע אודותיך מגופי צד ג' כמו מערכות הפרסום, עמודים ברשתות חברתיות שפנית אלינו ומקרים אחרים שפנית אלינו.

אולם, בנוסף על האמור, האתר מאפשר יצירת חשבון למעסיקים ולמחפשי עבודה כדי לגשת לאזורי לוח בקרה מתאימים עבורם. בעת הרישום, המשתמשים מתבקשים להזין את כתובת הדוא"ל שלהם, שם משתמש וסיסמא ולעיתים לעבור הליך אבטחה שעשוי גם לכלול שאלות מסויימות.

האתר או מי מטעמו לא אחראי לכל הפעילות בחשבון הפרטי של המשתמש ו/או באזור האישי שלו. אולם, החברה רשאית להשהות, למחוק, לבטל גישה או להטיל מגבלות אם יימצא כי חשבון עבר על הוראות אלו.

למען הסר הספק, שמירת המידע של פרטי הכניסה לאתר הוא תחת אחריות המשתמש בלבד. המשתמש צריך לוודא כי פרטיו נכונים ועדכניים באתר כדי שהשימוש יהיה תואם לתנאי השימוש הללו.

האתר עשוי לשמור את קורות החיים של מחפשי עבודה ולאפשר למעסיקים לגשת אליהם אם יימצא לנכון האתר שקורות החיים הללו מתאימים למעסיק. אין בכך משום חובת האתר בביצוע הפעולה.

הצהרת נגישות

מדיניות זו קובעת כיצד אתר ג'ויב Jobig (להלן: "האתר") מותאם לאנשים עם מוגבלות. מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש של האתר.

האתר או מי מטעמו עושה מאמצים כדי לסייע לכלל המשתמשים לעשות שימוש באתר כך שיהיה מותאם ונגיש לכלל הציבור. לצורך כך, אנו עושים שימוש בתוסף חיצוני שקובע רמת נגישות AA בהתאם להנחיות WCAG 2.0.

עד כה הונגש גופן טקסט קריא ARIAL, שינוי גודל גופן טקסט, ניווט עם מקלדת, ניגודיות, קו תחתון לקישורים, הסרת אנימציה, תגית ALT וצבע רקע לקישורים.

למרות זאת, ייתכן כי יש משהו שעדיין לא הונגש. תוכלו ליצור איתנו קשר בעמוד יצירת קשר.

האתר ו/או מפעיליו רשאים לעדכן מדיוניות זו בכל עת וללא ידיעת המשתמש. תנאי שימוש אלו עודכנו בתאריך 06.09.2019.

הנחיות פרסום משרה מקוצרות

להלן הנחיות מה מותר ומה אסור בעת הוספת משרת דרושים באתר ג'וביג. פרסום משרות בניגוד להנחיות יגרמו לכך שהמשרה לא תפורסם, הפרות נוספות עלולות לגרום לביטול החשבון באתר.

מובהב כי הנחיות אלו מקוצרות בלבד, הן מוסיפות על האמור בההוראות הכתובת בתנאי השימוש שלנו לעניין מעסיקים, אך לא גורעות מהן. להלן ההנחיות לפי שדות:

 1. כללי
  • חובה לפעול בהתאם להוראות לעניין מעסיקים בתנאי השימוש.
  • יש להשתמש בשפה נאותה, ברורה, ללא שגיאות כתיב, בשפה עברית או אנגלית (למשרות מסויימות), במדינת ישראל (למעט משרות מיוחדות בחו"ל מטעם מעסיק ישראלי), ללא אייקונים או אימוג'י למינהם, ללא תווים מיוחדים למעט פיסוק או מטבע.
  • אין לפרסם כמה תפקידים באותה מודעת פרסום משרה, אלא ליצור מודעת פרסום חדשה לכל תפקיד.
  • אין לכתוב "משרה חמה" או כל מונח המתאר משרה שהיא מקודמת או בעדיפות.
 2. כותרת המשרה
  • מבנה וסגנון יחיד: "תיאור התפקיד/המשרה" + מידע נוסף לפי החלטתכם. (לדוגמה: הנדסאי/ת לחברת בניין ידועה במרכז). כל מבנה אחר – אסור.
  • סימני פיסוק הם אסורים (סימן שאלה, סימן כתיבה, פסיק, וכדומה). מותר להשתמש בלוכסן או בנקודה לצורך כתיבת מילה לשני מינים. לדוגמה: הנדסאי/ת.
  • אין לכתוב את המילה "עבודה".
  • אין לכתוב מילים אחרות שאינן שייכות באופן ישיר לשם המשרה או התפקיד.
  • אין לכתוב את המילה דרוש/ה/ים/ות ללא קשר אם זכר, נקבה או גוף רבים.
 3. דואר אלקטרוני/קישור
  • חובה להשתמש בדואר אלקטרוני או קישור רשמי, אליו ישלחו המועמדים קורות חיים. אין לצרף קישורים מקוצרים של כלי צד ג'.
  • אין להשתמש בשדה זה למקרים אחרים.
 4. אזור משרה
  • ככל שמדובר על עיר מסויימת, יש לבחור אותה. אם מדובר על אזור/מחוז יש לבחור אותו.
  • אם המשרה היא כללית בארץ, יש לבחור "כל הארץ".
  • אם חסרה העיר, ניתן לפנות אלינו בטופס יצירת קשר.
  • במקרים של אזורי תעשייה או תעסוקה, יש לציין את הרשות המקומית האחראית על האזור.
 5. סוג משרה
  • יש לבחור את סוג המשרה המתאים (משרה מלאה, חלקית, סטודנט וכד'). ניתן לבחור כמה מהם אם יש צורך.
 6. קטגוריית משרה
  • יש להשתמש בתפקיד המתאים ביותר למשרה שברצונך לפרסם. ככל שיש תת תפקיד המצויין ברשימה, יש לבחור אותו ולא בתפקיד בדרגה גבוהה יותר.
  • אם רלוונטי, ניתן לבחור יותר מתפקיד אחד.
  • אם חסר התפקיד, ניתן לפנות אלינו בטופס יצירת קשר.
  • אין להשתמש ביותר מדי קטגוריות או לסמן קטגוריות לא רלוונטיות.
 7. תיאור המשרה
  • תיאור התפקיד – חובה לספק מידע על מהות המשרה, תיאור של העבודה או התפקידים הנעשים במסגרת המשרה. יש לפרט כדי שכל מועמד יוכל להבין את כל העניינים הכלולים כחלק מהעבודה.
  • דרישות תפקיד – חובה לכתוב מהם הדרישות מהמועמד, כלים, ידע, ניסיון, השכלה וכל מידע רלוונטי אחר.
  • פורמט הכתיבה – יש לכתוב את המידע כטקסט. במקרים של דרישות או תפקידים, יש להשתמש בסמן רשימה כדי ליצור מבנה ברור כי מדובר על רשימה של דרישות/תפקידים.
 8. שכר עבודה (לא חובה) –
  • ככל שבחרת לכתוב, יש לציין את שכר העבודה החודשי של העובד. אם מדובר על שכר שעתי או יומי, יש לציין את אופן החישוב (לשעה, ליום וכדומה).
 9. שם המעסיק
  • יש לציין את שם המעסיק או החברה המגייסת.
  • אם לא ניתן לספק את המידע, יש לציין "חסוי". אין להשתמש במילים אחרות למעט האמור בנקודה הבאה.
  • במקרה של גוף פרטי, כגון משק בית או אדם פרטי, ניתן לציין "פרטי".
 10. תיאור החברה/המעסיק (לא חובה) –
  • ניתן לכתוב טקסט קצר על המעסיק כדי לספק למחפשי העבודה מידע אודות המעסיק.
  • אין לכתוב כאן דרישות תפקיד או כל מידע אחר שאינו תיאור המעסיק.
 11. קישורים
  • ניתן לצרף קישורים לאתר או לרשתות חברתיות, למי השדות הזמינים, ככל שישנם. אין לציין קישור שגוי או כזה שאינו בשדה המתאים לו.